5.2.2019 - Ředitelské volno

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka školy vyhlašuje na čtvrtek 7. 2. a na pátek 8. 2. 2019  ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů – chřipková epidemie. Pro tyto žáky je uzavřen i provoz ŠJ.
Provoz školní družiny je zajištěn během obou dní již od 7:00 hod., je nutné se přihlásit ke stravování.
Provoz mateřské školy je zajištěn dle běžného rozpisu.
Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy