7.4.2018 - Ředitelské volno 30. 4.

vložil/a Renata Záhorská

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. 2018 ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů. Pro tyto žáky je uzavřen i provoz ŠJ.

          Provoz MŠ je zajištěn dle běžného rozpisu.