31.5.2019 - Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

vložil/a Irena Matušková

Při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s následujícím registračním číslem (v souladu s kritérii přijímání dětí do mateřské školy v Ostrovačicích):

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ lze vyzvednout denně od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kanceláři v budově ZŠ Ostrovačice do 8. 6. 2019. Jiný termín si dohodněte telefonicky na čísle 546 427 328

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 bude 26.6.2019 v 16 hod. v budově MŠ. Prosíme o účast!

V Ostrovačicích, 30. 5. 2019                                                                     Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy