25.5.2017 - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

vložil/a Renata Záhorská

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2017/2018 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 2,4,5,9,10,11,12,13,17,18,19,20

Zákonní zástupci přijatých dětí budou telefonicky vyzváni, aby se dostavili k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte.