16.4.2019 - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2019/2020 jsou přijaty k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 1 – 14/2019

 V Ostrovačicích 17. 4. 2019