1. Upozornění pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  20.4.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Vážení rodiče

  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

  Od 1. září 2018 již nebude možné poskytovat podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ale jen podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

  Pokud je vaše dítě zohledňováno podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., kontaktujte vaše poradenské zařízení za účelem aktualizace podpůrných a vyrovnávacích opatření pro vaše dítě.

 2. Kriteria pro přijetí do MŠ

  7.4.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Kriteria naleznete na záložce Mateřská škola – Dokumenty MŠ – Kriteria pro přijetí

   

 3. Ředitelské volno 30. 4.

  vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. 2018 ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů. Pro tyto žáky je uzavřen i provoz ŠJ.

            Provoz MŠ je zajištěn dle běžného rozpisu.       

 4. Údolím Bílého potoka z Javůrku do Veverské Bítýšky

  4.4.2018 vložil/a Irena Matušková

           

  V měsíci březnu jsme dlouho čekali na příznivé počasí pro náš výlet údolím Bílého potoka z Javůrku do Veverské Bítýšky. Ve čtvrtek 29. 3. jsme v devět hodin vyrazili z Javůrku na Šmelcovnu, Hálův mlýn a poté cyklostezkou do Veverské Bítýšky. Trasa měřila 13 km. Číst dál…

 5. Jaderná elektrárna Dukovany a přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

  vložil/a Irena Matušková

        

  Žáci devátého ročníku navštívili v měsíci březnu přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu v Dukovanech.

  V informačním centru jaderné elektrárny se seznámili na názorných trojrozměrných modelech s reaktorem, reaktorovým blokem, ukládáním použitého paliva a s mnoha dalšími informacemi, které souvisejí s jadernou energetikou. Číst dál…

 6. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI

  31.3.2018 vložil/a Irena Matušková

  HRÁTKY S DRÁTKY PODRUHÉ A ZASE JINAK – 18. 5. 2018 OD 15.30

  Tentokrát budeme tvořit dekorace pomocí šablon. Ty nám pomůžou zvládnout základní tvar a budeme se moci více soustředit na zdobení. Účastnit se mohou absolventi prvního kurzu i nováčci.

  Vyrobit si můžete kytky, motýly, ptáčky, hvězdy, anděly, postavičky a další tvary. Vhodné jsou jako zápichy do květináčů, truhlíků a suchých vazeb, ale i jako milý vlastnoruční dárek. 

  Počet účastníků je omezen. Místo si můžete zarezervovat vyplněním přihlášky a zaplacením 50 Kč. V této ceně je potřebný materiál pro dvojici účastníků (rodič + dítě).

  Bližší informace, přihlášky a platby u p. uč. Matuškové.

 7. OZNÁMENÍ O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

  20.3.2018 vložil/a Irena Matušková

  V pondělí 26. března bude zahájena III. etapa rekonstrukce silnic v Ostrovačicích, v první fázi silnice II/386 v ulici Veveří. Tato silnici bude obousměrně pro veškerou dopravu uzavřena, a to od křižovatky s ulicí Říčanskou po nájezd na dálnici D1 na Brno. Od hřbitova nebude možný ani vjezd do ulice Kníničská.

  Ulicí Veveří nebudou projíždět ani autobusy, autobusové zastávky budou přesunuty na náměstí.

  Rekonstrukce by měla skončit 25. 5. 2018.

  Během rekonstrukce nastanou komplikace v dopravě pro žáky z Veverských Knínic. Dle informací, které nám poskytl zřizovatel, bude možnost dopravy do školy a zpět následující:

  ranní linka 153 – beze změny

  odjezd po 5. vyuč. hodině – 12:55 linkou 153 z Ostrovačic do Říčan, tam přestup na Vev. Knínice, odjezd 13:00!!!!!

  odjezd po 6. vyuč. hodině – linka 402, odjezd 13:47

  odjezd po 8. vyuč. hodině (úterý) – linka 402, odjezd 14:47, žákům z Vev. Knínic bude výuka zkrácena o pět minut (viz informace v žákovských knížkách)

  Další informace je možné získat na webových stránkách Městyse Ostrovačice, jízdní řády pak na www.kordis-jmk.cz

  Mgr. Dana Šimerlová, zást. ředitelky

 8. Zájezd do divadla

  15.3.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Dne 7. 5. 2018 pořádá základní škola zájezd do Městského divadla Brno na představení Zamilovaný Shakespeare. Odjezd v 18:00 od školy. Cena pro dospělého 420,- Kč + 100,- za dopravu. Snížené vstupné (žáci, důchodci) činí 282,- Kč + 100- za dopravu.

  Hlásit se můžete u Mgr. Hořákové nebo Mgr. Šimerlové  osobně (prostřednictvím žáků) nebo na telefonu 546 427 328.

 9. Dějepisný kroužek v hrobce kapucínů v Brně

  13.3.2018 vložil/a Irena Matušková

        

  Byl poslední únorový den, ale žáky dějepisného kroužku neodradilo mrazivé počasí k návštěvě Brna, aby zde navštívili hrobku kapucínů. Hrobka se nachází v suterénu kapucínského kláštera a vznikla v 18. století. Autorství je připisováno baroknímu staviteli Mořici Grimmovi. Sloužila především jako poslední místo odpočinku pro mnichy řádu kapucínů, kterých je zde pochováno na 150. Nechávali se tady pochovávat ale i příznivci kapucínů.Snad nejznámější je hrabě Trenk, plukovník rakouských pandurů, jehož rakev je umístěna ve zvláštní místnosti spolu s relikviářem svaté Clementiany. Číst dál…

 10. Vyhlášení ředitelského volna

  21.2.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozně technických důvodů (přerušení dodávky el. proudu od 7:15 do 15:15) pro žáky základní školy dne 5. 3. 2018 ředitelské volno. Platí i pro školní družinu.