1. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

  16.4.2019 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  Od školního roku 2019/2020 jsou přijaty k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 1 – 14/2019

   V Ostrovačicích 17. 4. 2019

 2. Zahrada, která nás učí

  9.4.2019 vložil/a Irena Matušková

  Budeme poznávat svět matematiky, procvičovat fyzikální veličiny, pozorovat organismy žijící na školní zahradě.

  Kde: ZŠ a MŠ Ostrovačice, Ríšova 43, Ostrovačice 664 81

  Kdy:  7. 5. 2019, od 10. 00 do 12.45 hodin

  Co se bude dít: Zažijete dvě otevřené hodiny. Žáci 6. ročníku budou rozděleni do skupin. Na školním pozemku budou připravena stanoviště s úkoly.

  Co se mají během akce žáci naučit?

  Teoretické znalosti aplikovat v praxi – fyzika: určování hmotnosti a objemu zeleniny a ovoce, výpočet průměru, převody fyzikálních jednotek – matematika: výpočet obsahu obdélníku, objemu kvádru, určení stáří stromu – přírodopis: určování živočichů podle klíčů, práce s lupou

  Aktivně spolupracovat v týmu

  Co jsme pro akci zatím udělali?

  Naším společným cílem v projektu Mistři bylo přesunout část výuky ven – na školní zahradu. Průběžně jsme zkoušeli různé aktivity, které našly pozitivní ohlas u žáků.

  Sledujte a dejte nám zpětnou vazbu na toto:

  Jak se nám podařilo propojit různé předměty a rozvíjet mezipředmětové vztahy? Byli žáci aktivní a fungovala spolupráce?

  Interní mentorka:

  Mgr. Gabriela Kadlecová, gabriela.kadlecova@zsostrovacice.cz
  V případě zájmu kontaktujte přímo Gabrielu Kadlecovou.

 3. Zájezd do divadla – muzikál Poslední loď

  vložil/a Irena Matušková

  V úterý 4. 6. 2019 pořádá základní škola zájezd do Městského divadla Brno na muzikál Poslední loď. Autorem hudby a písňových textů tohoto výrazného počinu na poli hudebního divadla je Gordon
  Matthew Thomas Sumner, kterého zná celý svět pod uměleckým jménem Sting. Cena 580,- (389,-) Kč + 100,- doprava. Odjezd 17:00 od budovy základní školy. Přihlásit se můžete telefonicky (546 427 328) u Mgr. Hořákové a Mgr. Šimerlové, osobně, elektronicky nebo prostřednictvím žáka.

 4. GDPR

  3.4.2019 vložil/a Irena Matušková

  Dne 12. 3. 2019 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

  1. Jakým způsobem zajišťuje Povinný subjekt výkon pověřence pro ochranu osobních údajů? (pomocí zaměstnance nebo externího subjektu?) Pokud pomocí externího poskytovatele, kdo konkrétně je tímto poskytovatelem?
  2. Jaký je způsob a výše odměňování za poskytování služeb pověřence?
  3. Kolik finančních prostředků obdržel pověřenec v souvislosti s výkonem své funkce od Povinného subjektu, a to ode dne účinnosti GDPR, tj. od 25. 5. 2018, do data přijetí této žádosti?

  Na tuto žádost bylo odpovězeno dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 20. 3. 2019

  Mgr. Milada Zálešáková

 5. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  21.3.2019 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 9. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti městyse Ostrovačice (vchod z parkoviště za kostelem)

  Co s sebou k zápisu?

  vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a ověřené „Vyjádření dětského lékaře“ 

  občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

  kopii rodného listu dítěte

 6. Zápis do 1. třídy

  15.3.2019 vložil/a Irena Matušková

  Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?

  V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:

  1. Vyzvednout žádost o odklad školní docházky
  2. Vyplněnou žádost odevzdat vedení školy nejpozději v den zápisu, tj. do 10. 4. 2019. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením.
  3. Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok.
 7. Lyžařský kurz Karlov pod Pradědem – chata Marion

  13.3.2019 vložil/a Irena Matušková

        

  Kurzu se zúčastnilo 30 žáků ZŠ Ostrovačice, 27 ze 7. tříd a 3 žáci z 8. A

  Výcvik a dohled vykonávali :

  Mgr. Jiří Černý jako vedoucí kurzu a instruktor lyžování

  Mgr. Soňa Božková jako dozor a instruktorka lyžování

  Mgr. Iva Doleželová jako zdravotnice kurzu a dohled

 8. Divadelní představení v Říčanech

  12.3.2019 vložil/a Irena Matušková

        

  Ve čtvrtek 28. února žáci 1. až  3.třídy shlédli divadelní představení Z deníku kocourka Modroočka.  Vypravili se do kulturního domu do Říčan, kde akce proběhla. Cesta tam i zpět byla velmi příjemná, předjarní slunečné počasí nám přálo. Pohádkové příběhy přijely zahrát dvě herečky z divadla Špilberk. Děti po celou dobu s napětím sledovaly, co všechno Modroočko zažil, s kým se seznámil a jaké písničky si spolu s kamarády zazpíval. Všichni si odnesli příjemný zážitek a rádi si o kocourkovi přečtou i další příběhy ve stejnojmenné knížce.

  Mgr. Yvona Drápalová

 9. Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách

  vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písmene i) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení p ř e r u š u j e po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst.1 vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 8. 7. do 23. 8. 2019.
  Zahájení nového školního roku 2019/2020 je v pondělí 2. 9. 2019

 10. Oznámení termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

  27.2.2019 vložil/a Irena Matušková

  Vážení rodiče,

  ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 10. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

  Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Platí i pro děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2019.

  Co s sebou k zápisu?

  • občanský průkaz jednoho z rodičů
  • rodný list dítěte

  Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?

  V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:

  1. Vyzvednout žádost o odklad školní docházky
  2. Vyplněnou žádost odevzdat vedení školy nejpozději v den zápisu, tj. do 10. 4. 2019. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením.
  3. Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok.