1. Příměstský tábor

  14.6.2019 vložil/a Irena Matušková

  Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno – venkov,

  pořádá pro děti a žáky příměstský tábor v době od 19. do 23. srpna 2018 v rámci své doplňkové činnosti.

  Jedná se tedy o 5 pracovních dní, provoz denně v době od 7:30 do 14:30 hod.

  Děti/žáky je nutno dovézt ve stanovenou dobu, a to z důvodu probíhajícího programu. Též je nutné dodržet dobu odchodů dětí domů.

  Děti/žáci budou mít zajištěnu stravu, a to přesnídávku, oběd a svačinu.

  Nejnižší počet dětí/žáků, aby byl příměstský tábor zrealizován, je 12.

  Cena: 1650 Kč, včetně jídla.

  Přihlášky je nutno podat nejpozději do 21. 6. 2018.

  Příměstský tábor – přihláška

 2. Organizace posledních dní školního roku 2018/2019

  vložil/a Irena Matušková

  Na čt 27. 6. a pá 28. 6. – vyhlášeno ŘV – rekonstrukce učeben budovy A v přízemí

  Úterý 18. 6.středa 26. 6.:

  I.      stupeň od úterý 18. 6. denně 4 vyučovací hodiny, do středy 19. 6. – výuka dle rozvrhu,

  čtvrtek 20. 6 a pondělí 24. 6. – předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

  pátek 21. 6. – program s třídními učiteli,

  úterý 25. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

  II. stupeň od úterý 18. 6. 5 vyučovacích hodin, do středy 19. 6. se vyučuje podle rozvrhu,

  čtvrtek 20. 6. a pondělí 24. 6. – předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

  pátek 21. 6. – program s třídními učiteli,

  úterý 25. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

  9. r. – v pondělí 24. 6. 3 vyučovací hodiny.

  Středa 26. 6. 1. vyučovací hodina pro všechny žáky ZŠ, 2. hod. – rozloučení se žáky 9. r.

  Obědy: v úterý 25. 6. – jsou všichni žáci odhlášeni z oběda, zájemci o oběd se přihlásí individuálně, ve středu 26. 6. taktéž, žáci ŠD oběd mají – (ve ŠD ve středu 26. 6. – provoz od 8.45 do 15:00 hod., ve čtvrtek 27. 6. a v pátek 28. 6. provoz ŠD zajištěn v době od 7:00 – 15:00 hod.)

  Hodnocení š. r. 2018/2019 (výroční zpráva) bude do 30. 9. 2019 vyvěšeno na školních webových stránkách, stejně tak bude od července vyvěšen rozpis sešitů a dalších potřeb pro š. r. 2019/2020.

 3. Sdělení o výši úplaty za měsíce 07-08/2019 v MŠ

  6.6.2019 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka ZŠ a MŠ Ostrovačice stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ za měsíce červenec a srpen 2019 v těchto částkách:

  – za měsíc červenec 2019 v částce Kč 60,-. Mateřská škola bude otevřena v týdnu od 1. 7. – 4. 7. 2019

  – za měsíc srpen 2019 v částce Kč 75,-. Mateřská škola bude otevřena v týdnu od 26. 8. – 30. 8. 2019

 4. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

  31.5.2019 vložil/a Irena Matušková

  Při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s následujícím registračním číslem (v souladu s kritérii přijímání dětí do mateřské školy v Ostrovačicích):

  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ lze vyzvednout denně od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kanceláři v budově ZŠ Ostrovačice do 8. 6. 2019. Jiný termín si dohodněte telefonicky na čísle 546 427 328

  Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 bude 26.6.2019 v 16 hod. v budově MŠ. Prosíme o účast!

  V Ostrovačicích, 30. 5. 2019                                                                     Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy

 5. Vyhlášení ředitelského volna

  17.5.2019 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, vyhlašuje dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro všechny žáky základní školy ve čtvrtek 27. června a v pátek 28. června 2019.

  Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy, tj. se starostou Městyse Ostrovačice, z provozně technických důvodů – rekonstrukce dvou tříd v přízemí budovy A.

  Pro žáky bude uzavřen i provoz školní jídelny (s výjimkou žáků navštěvujících školní družinu). Provoz školní družiny bude zajištěn během obou dní od 7:00 hod. do 15:00 hod. Do školní družiny i ke stravování je nutné se přihlásit.

  Provoz mateřské školy (oddělení „Motýlci“) bude zajištěn dle běžného rozpisu, bude změněna pouze třída k pobytu dětí (bude upřesněno).

  Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy

  V Ostrovačicích dne 15. května 2019, č.j. 61/2019

 6. Zahrada, která nás učí

  15.5.2019 vložil/a Irena Matušková

        

  Základní škola Ostrovačice je již druhým rokem zapojena do projektu Mistři kolegiální podpory. V rámci tohoto projektu proběhly na školním pozemku dvě otevřené hodiny. Žáci 6. ročníku pracovali rozděleni do skupin.  Na šesti různých stanovištích (označených piktogramy) poznávali svět matematiky, procvičovali fyzikální veličiny, pozorovali organismy žijící na školní zahradě. Řešení a odpovědi zapisovali do pracovních listů. Na posledním stanovišti žáci dostali pro kontrolu kartu se správným řešením všech úkolů. Děti spontánně říkaly, že se jim venku líp soustředí a přemýšlí. Číst dál…

 7. Žáci 2. a 3. třídy v Bioskopu

  vložil/a Irena Matušková

        

  Před nadcházejícími velikonočními svátky jsme navštívili kurz s velikonoční tématikou Ovobio, ale se zachováním vědeckého charakteru.Během kurzu jsme použili jak mikroskopy i stereomikroskopy, naučili se vypreparovat žilnatinu listu, poznávali jsme různé druhy vajíček a přiřazovali je ke správným ptákům a pověděli si více o druzích barvení vajec. Vajíčko obarvené vlastnoručně přírodními barvivy a ozdobené otisky rostlin si každý žák odnesl domů.

  Mgr. Irena Matušková

   

 8. Závod v orientačním běhu

  vložil/a Irena Matušková

        

  Žáci druhého stupně Základní školy v Ostrovačicích měli možnost zúčastnit se akce pořádané ke Světovému dnu orientačního běhu (WOD – World Orienteering Day). Během dopoledne si postupně vyzkoušelo celkem 136 žáků svůj smysl pro orientaci. Seznámili se s buzolou a mapou pro orientační běh. Běhalo se v ostrovačickém lese Na Šípu. Na trase dlouhé 2,5 km čekalo žáky 6 kontrol opatřenými razícími kleštičkami. Všichni zdárně dorazili do cíle. Závod měl velkou odezvu a žáci by chtěli absolvovat podobnou akci i v příštím roce.

  Velký dík patří panu Miloši Dvořákovi z rosického klubu orientačního běhu Beta Ursus Orienteering, který akci pro naše žáky zorganizoval.

  Gabriela Kadlecová

 9. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

  16.4.2019 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  Od školního roku 2019/2020 jsou přijaty k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 1 – 14/2019

   V Ostrovačicích 17. 4. 2019

 10. Zahrada, která nás učí

  9.4.2019 vložil/a Irena Matušková

  Budeme poznávat svět matematiky, procvičovat fyzikální veličiny, pozorovat organismy žijící na školní zahradě.

  Kde: ZŠ a MŠ Ostrovačice, Ríšova 43, Ostrovačice 664 81

  Kdy:  7. 5. 2019, od 10. 00 do 12.45 hodin

  Co se bude dít: Zažijete dvě otevřené hodiny. Žáci 6. ročníku budou rozděleni do skupin. Na školním pozemku budou připravena stanoviště s úkoly.

  Co se mají během akce žáci naučit?

  Teoretické znalosti aplikovat v praxi – fyzika: určování hmotnosti a objemu zeleniny a ovoce, výpočet průměru, převody fyzikálních jednotek – matematika: výpočet obsahu obdélníku, objemu kvádru, určení stáří stromu – přírodopis: určování živočichů podle klíčů, práce s lupou

  Aktivně spolupracovat v týmu

  Co jsme pro akci zatím udělali?

  Naším společným cílem v projektu Mistři bylo přesunout část výuky ven – na školní zahradu. Průběžně jsme zkoušeli různé aktivity, které našly pozitivní ohlas u žáků.

  Sledujte a dejte nám zpětnou vazbu na toto:

  Jak se nám podařilo propojit různé předměty a rozvíjet mezipředmětové vztahy? Byli žáci aktivní a fungovala spolupráce?

  Interní mentorka:

  Mgr. Gabriela Kadlecová, gabriela.kadlecova@zsostrovacice.cz
  V případě zájmu kontaktujte přímo Gabrielu Kadlecovou.