1. Organizace posledních dní školního roku 2016/2017

  12.6.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Čtvrtek 22. 6.čtvrtek 29. 6.:

  I.     stupeň denně 4 vyučovací hodiny,

  úterý 27. 6., středa 28. 6.: předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

  čtvrtek 29. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

  II. stupeň od čtvrtka 22. 6. 5 vyučovacích hodin, do pátku 23. 6. se vyučuje podle rozvrhu,

  pondělí 26. 6. – sportovní den (pondělí 19. 6. – branný den),

  úterý 27. 6., středa 28. 6.: předávání učebnic, dokončení třídnických prací,

  čtvrtek 29. 6. – program s třídními učiteli, 3 vyučovací hodiny.

  9. r. – ve středu 28. 6. 3 vyučovací hodiny.

  Pátek 30. 6. 1. vyučovací hodina pro žáky ZŠ, 2. hod. – rozloučení se žáky 9. r.

  Obědy: ve čtvrtek 29. 6. – jsou všichni žáci odhlášeni z oběda, zájemci o oběd se přihlásí individuálně, v pátek 24. 6. taktéž, žáci ŠD oběd mají – (v ŠD v pátek 30. 6. provoz od 8.45 do 13.30 hod.)

  Hodnocení š. r. 2016/2017 (výroční zpráva) bude do 30. 9. 2017 vyvěšeno na školních webových stránkách, stejně tak rozpis sešitů a dalších potřeb pro š. r. 2017/2018.

 2. Výuka v terénu

  7.6.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  V úterý 6. 6. si žáci 1., 3. a 5. ročníku zkusili výuku venku.  Čekala nás trasa do Rosic a zpět po cyklostezce, měli jsme tedy tělocvik. Byla i přírodověda, poznávali jsme rostliny a seznámili se s živočichy. Nechyběla výtvarná výchova, vše potřebné dodala sama příroda. Vymýšlení příběhů k sestaveným obrázkům byl samozřejmě český jazyk a matematiku jsme pocvičili při sestavování pořadí.

  Kromě toho děti velmi úspěšně pocvičily i spolupráci v týmech, komunikaci, obhajování svých názorů, ohleduplnost k přírodě i k sobě navzájem, chování se na silnici, sebehodnocení a respektování daných kritérií a pravidel.

  Vrátili jsme se příjemně unavení, ale spokojení.

  Mgr. Irena Matušková

 3. Přírodní laboratoř

  vložil/a Irena Matušková

        

  Koncem května navštívila třída 6. B přírodní laboratoř Gymnázia Terezy Novákové v Brně. Zde naši žáci absolvovali dva výukové bloky zaměřené na biologii a fyziku. V biologické části se dozvěděli něco o kontinentálním driftu, poznávali bylinky. S největším ohlasem se setkal lov bezobratlých živočichů v jezírku. Žáci odchytili plovatku bahenní, berušku vodní, larvu jepice a komára, malé korýše buchanky a perloočky. Ve fyzikální části se dozvěděli, jak funguje kladkostroj, detektor kovů, princip vzniku elektrické energie. Celý program byl hrazen z projektu EU, dopravu žákům zaplatila ZŠ Ostrovačice.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 4. Dějepisný kroužek na výstavě Retro v Praze

  vložil/a Irena Matušková

        

  Každoročně v dějepisném kroužku na konci školního roku navštěvujeme Prahu a tam, kromě prohlídky pamětihodností, zavítáme na nějakou zajímavou výstavu. Letos to byla 23.5. výstava v Národním muzeu nazvaná Retro, od korzetu k džínsům. Tradičně nás do Prahy odvezl autobus společnosti RegioJet a užili jsme si jeho pohodlí a servisu.

  V Praze nás nejdříve čekala téměř tříhodinová návštěva výstavy v nové budově Národního muzea, kde nás slečna průvodkyně zasvětila do dějin módy a životního stylu od 19. století do 80. let 20. století.Kromě modelů šatů jsme si mohli v interaktivní části výstavy prohlédnout a vyzkoušet hračky a věci denní potřeby, které nechyběly v žádné domácnosti našich rodičů nebo prarodičů. Číst dál…

 5. Turistický kroužek ve štole Stříbrnice

  vložil/a Irena Matušková

        

  Koncem května se konala poslední výprava turistického kroužku. V sobotu ráno jsme se vydali z Domašova k hájovně na Javůrku. Pak jsme odbočili směrem k důlní štole Stříbrnice, tentokrát vyzbrojeni baterkami a někteří plni obav, jestli zvládnou výpravu do štoly. Stříbrnice je po celý rok pro veřejnost uzavřena, a to z důvodu ochrany netopýrů, jedná se o zimoviště deseti různých druhů netopýrů. Do štoly jsme se dostali díky panu ing. Hertlovi, který se spolu s ekologickým institutem Veronica stará o ochranu netopýrů v této lokalitě. Dozvěděli jsme se něco o historii těžby stříbra na Javůrku, o původu nástěnných kreseb v jeskyni a pramenu potoka Stříbrnice. Viděli jsme jeskynní pavouky, mloka skvrnitého a samozřejmě i netopýra. Pro žáky to byl neopakovatelný zážitek.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 6. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  25.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  Od školního roku 2017/2018 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 2,4,5,9,10,11,12,13,17,18,19,20

  Zákonní zástupci přijatých dětí budou telefonicky vyzváni, aby se dostavili k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte.

 7. Naše školní zahrada

  23.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

           

  Jak lze posílit vazbu mezi dětmi a přírodou v rámci běžného školního dne? Odpověď můžeme najít v zahradní pedagogice. Jedná se o propojení zahradnické a pedagogické práce. Využíváme přírodě blízkou zahradu a její koloběh přírody a látek, biologickou rozmanitost jako prostor pro zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností. Zahradní pedagogika působí na tělesný, duševní a sociální vývoj dětí.

  A tak i žáci naší školy by se chtěli učit venku, v přírodě. Číst dál…

 8. Videoprojekce Brazílie

  19.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Další pořad projektu Planeta Země 3000 navštívili 17. 5. 2017 žáci 7. ročníku.

  Vypravili jsme se společně s cestovatelem Adamem Lelkem do vášnivého srdce Jižní Ameriky, prožili jsme chvíle plné dobrodružství, přírodních krás a lidských příběhů.

  Podívejte se na prezentace, které bezprostředně po návratu do školy vypracovaly žákyně ze 7. B. Použily fotografie z programu, které škola obdržela na DVD. Texty neprošly úpravou.

  Klára Dittrichová

  Petra Křížová

  Tereza Mašková

  Fotografie a upoutávky najdete také na www.planetazeme.cz

 9. Testování žáků 9. ročníku

  16.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Letos byla naše škola vybrána pro testování žáků 9. ročníku pro účely České školní inspekce z anglického jazyka, výchovy k občanství a matematiky. Každý žák obdrží kódy, kterými se přihlásí k testovací aplikaci. Na každý test mají limit 75 minut. Jedinou pomůckou je tužka a papír.

  Výsledky testů a svoji úspěšnost si mohou prohlédnout po ukončení testování (26. 5.) přímo na www stránkách ČŠI zadáním svého kódu, který si ponechají. V okamžiku ukončení testu a jeho odeslání na server ČŠI již uvidí předběžně svou úspěšnost řešení v procentech.

  Mgr. Renata Záhorská

 10. Přerušení provozu MŠ o prázdninách

  12.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení  p ř e r u š u j e  provoz mateřské školy od 1. 7. – 25. 8. 2017.

  Začátek provozu mateřské školy je stanoven na pondělí 28. 8. 2017.  více