1. Školní psycholog

  19.10.2017 vložil/a Renata Záhorská

  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

  • Kdo je náš školní psycholog?

  Mgr. Lucia Šnajderová je k dispozici žákům, rodičům a pedagogům každé pondělí, středu v sudém týdnu (podle kalendáře) a každý čtvrtek. Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby.

  E-mail: psycholog@zsostrovacice.cz

  • Co dělá psycholog na škole?

  Číst dál…

 2. Podzim v 1. třídě

  18.10.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Žáci 1. ročníku navázali na projektový den „Podzimní les“. V rámci prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností se prvňáčci zabývali podzimní přírodou. S nemalou pomocí rodičů si děti nasbíraly nejrůznější podzimní přírodniny a plody a donesly je do školy, kde podzimní úlovky prezentovaly spolužákům. Své přírodniny pak každý použil pro vytvoření originální podzimní dekorace. Číst dál…

 3. Plavání

  vložil/a Irena Matušková

        

  V září jsme v rámci tělesné výchovy na 1. stupni zahájili výuku plavání v Kuřimi. Plynule jsme navázali na plavecký výcvik v loňském školním roce. Žáci jsou rozděleni do 4 skupin podle individuální výkonnosti a pod vedením zkušených trenérek se v průběhu deseti lekcí postupně zdokonalují v plaveckých dovednostech. Číst dál…

 4. Turistický kroužek – Obora Rosice a Rosickou historií

  11.10.2017 vložil/a Irena Matušková

           

  V sobotu 7. října se členové turistického kroužku vydali na první 15 km dlouhý výlet. Naším cílem bylo projít dvě naučné stezky: Obora Rosice a Rosickou historií. Na okruhu jsou rozmístěné naučné tabule popisující historii Rosic a zdejší přírodní podmínky.

  Nejvíce nás zaujaly tabule týkající se bojů za 2. světové války, kdy sovětským vojákům přišel na pomoc partyzánský oddíl z Neslovic. V lese lze ještě nalézt pozůstatky vojenských zákopů. Číst dál…

 5. Dýně

  vložil/a Irena Matušková

           

  Naše základní škola je zapojena do projektu Evropské unie Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti. V rámci projektu učitelé naplánovali pro žáky napříč ročníky aktivity, ve kterých využívají plodiny vypěstované na školním pozemku.

  Na jaře žáci 6. A zaseli semínka dýní a po prázdninách je čekala úroda. Plody využila celá škola. Děti ve školní družině vyřezávaly dýňáky, školní okna zdobí okrasné dýně a z dýní hokaidou jsme uvařili polévku. Ochutnal každý. A co náš recept? Číst dál…

 6. Sedmý ročník v Bioskopu

  6.10.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Co je DNA a čeho je součástí? Třicet žáků sedmého ročníku už to ví! DNA je deoxyribonukleová kyselina, kterou obsahují buňky ve svých jádrech.

  Žáci se zúčastnili výukového programu v Bioskopu Masarykovy univerzity v Brně. Během programu zjistili, jak DNA zviditelnit, a dokonce izolovat z cibule a pomeranče. Prozkoumali genetický kód, vše zapsali do laboratorního deníku a na závěr rozluštili tajný vzkaz a složili model nukleové kyseliny. Na „vědecké pracovníky“ v bílých pláštích se podívejte zde.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 7. Seznamovací hry na 1. stupni

  vložil/a Irena Matušková

        

  Od září máme díky dotacím školní psycholožku. Protože ji děti neznají a ona nezná je, uspořádali jsme ve všech třídách 1. stupně seznamovací hodinu.

  Byla plná her. Děti velice bavila a paní psycholožka tak děti trochu poznala dřív, než s nimi bude případně pracovat individuálně.  Některé nové věci se o sobě navzájem dozvěděli i spolužáci, přestože chodí do jedné třídy třeba už několik let.

  Až bude některý z žáčků potřebovat její radu nebo pomoc, zamíří za ní už bez ostychu a strachu z neznámé osoby.

  Irena Matušková

 8. 1. stupeň v podzimním lese

  vložil/a Irena Matušková

        

  Ve středu 4. 10. byla pro žáky I. stupně připravena projektová výuka tematicky zaměřená na biotop les v podzimním období.

  Děti se rozdělily do skupin napříč ročníky, ve kterých plnily hravé, soutěžní, ale i poznávací úkoly během celého dopoledne stráveného v nedalekém lese. Kromě pohybové zdatnosti žáci využili především paměťové schopnosti a znalost lesních živočichů. Číst dál…

 9. Ředitelské volno

  19.9.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozně technických důvodů pro žáky základní školy dne 29. 9. 2017 ředitelské volno.

 10. Pozvánka do divadla

  15.9.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Dne 9. 11. 2017 pořádá základní škola zájezd do Městského divadla Brno zájezd na muzikál Chaplin. Odjezd v 17:00 z Ostrovačic, místo bude upřesněno. Cena sníženého vstupného (žák, senior) 390,- Kč, dospělý 580,- Kč. Cena dopravy 90,- Kč.

  Hlásit se je možné u Mgr. Šimerlové, Mgr. Hořákové, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím dítěte.