1. Pozvánka

  1.12.2018 vložil/a Irena Matušková

 2. Přerušení provozu mateřské školy o vánočních prázdninách

  13.11.2018 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písmene i) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení přerušuje po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst.1 vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

  Mateřská škola bude opět v provozu od 2. 1. 2019.

 3. Střední školy, které již přislíbily účast na poradenském dni 12. 11. 2018

  1.11.2018 vložil/a Irena Matušková

  SZŠ a VOŠ Merhautova, Brno

  SOŠ J. Tiraye, Velká Bíteš

  Hotelová škola, Bosonožská, Brno

  SŠ informatiky a spojů, Čichnova, Brno

  ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno

  SŠ grafická, Šmahova, Brno

  SOŠ a SOU zahradnické, Rajhrad

  SOŠ a SOU stavební, Brno – Bosonohy

  SŠ elektrotechnická a energetická, Sokolnice

  Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka

  SOŠ a SOU potravinářské a služeb, Charbulova, Brno

  SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov

  SOU a SOŠ strojírenské a elektrotechnické, Trnkova, Brno

  SŠ technická a ekonomická, Olomoucká, Brno

  SPŠ Purkyňova, Brno

 4. Burza středních škol

  18.10.2018 vložil/a Irena Matušková

 5. TAŠKAŘENÍ aneb OD BÍLÉ TAŠKY K ORIGINÁLU

  24.9.2018 vložil/a Irena Matušková

  ODPOLEDNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

  KDY: V pátek 9. 11 2018 v 15.30
  PRO KOHO: Pro všechny rodiče a přátele školy.
  CO NÁS ČEKÁ: Ozdobení plátěné tašky. Předvedeno bude několik výtvarných technik, které zvládnou i výtvarně méně nadaní začátečníci, své si však najdou i zkušenější.
  CENA: Cca 35 Kč za tašku, vše ostatní hradí škola.
  S SEBOU: Přezůvky, doporučujeme pracovní oděv
  PŘIHLÁŠKY: U paní učitelky Matuškové.
  POČET MÍST JE OMEZEN, PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJÍMÁNY POUZE DO VYČERPÁNÍ KAPACITY
 6. Zájezd do divadla

  18.9.2018 vložil/a Irena Matušková

  V pondělí 19. 11. 2018 pořádá základní škola zájezd do Městského divadla Brno na muzikál Představ si…. Odjezd v 17:00 od budovy školy. Předpokládaná cena včetně dopravy 480,-/660,- Kč. Rezervace u Mgr. Dany Šimerlové a Mgr. Jitky Hořákové nebo prostřednictvím žáka.

 7. Termíny schůzek s rodiči, hovorových hodin, schůzky školské rady

  4.9.2018 vložil/a Irena Matušková

  Schůzky s rodiči, hovorové hodiny

  Úvodní, seznamovací – 10. září 2018 I. st. 15:00, II. st. 16:00

  1. čtvrtletí – 12. listopadu 2018 15:00 – 17:00

  2. čtvrtletí – 7. ledna 2019 15:00 – 17:00

  3. čtvrtletí – 8. dubna 2019 15:00 – 17:00

  4. čtvrtletí – 10. června 2019 15:00 – 17:00

  Termíny pedagogických rad

  1. čtvrtletí – 12. listopadu 2018 13:45

  2. čtvrtletí – 21. ledna 2019 13:45

  3. čtvrtletí – 8. dubna 2019 13:45

  4. čtvrtletí – 20. června 2019 13:45

  Poradenský den – schůzka se zástupci středních škol a učilišť

  12. listopadu 2018 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

  Termíny schůzek školské rady

  1. 5. listopadu 2018 16:30 hod.

  2. 10. června 2019 16:30 hod.

 8. Zahájení školního roku 2018/19

  29.8.2018 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku pro všechny ročníky proběhne v pondělí 3. září 2018 v 7:45 hod. na školním pozemku základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově školy). Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd.

  Po slavnostním zahájení proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny.

  Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod.

  Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály.

   

  Úterý 4. září 2018 – žáci I. stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny), žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli.

  Středa 5. září 2018 – výuka podle stálého rozvrhu hodin.

   

  Žáci I. stupně, kteří budou využívat služby školní družiny (ŠD), ji mohou začít navštěvovat
  od pondělí 3. 9. 2018. Do této doby je nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz od pondělí 3. 9. od 8:45 do 16:00 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od 11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod. Pro žáky I. stupně, kteří využijí družinu již v pondělí 3. 9. 2018, je nutné předem objednat oběd.

   

  Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve školní jídelně k pravidelnému stravování,
  a to denně od 10:00 do 15:00 hod. (vstup ze školního dvora). Pro žáky ZŠ je oběd zajištěn od úterý 4. 9. 2018 za předpokladu, že se ke školnímu stravování přihlásí nejpozději v pondělí 3. 9. 2018.

   

  Provoz mateřské školy je zajištěn od pondělí 27. srpna 2018. Ve dnech 27. 8. až 31. 8. budou všechny děti včetně oddělení Motýlků v budově Úřadu městyse Ostrovačice, od pondělí 3. 9. budou Motýlci již ve své třídě v základní škole. Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod., v prostorách základní školy od 7:00 do 15:00 hodin. Protože se jedná o povinné předškolní vzdělávání, je nutné (aby nebyla narušena dopolední řízená pracovní činnost dětí) dodržovat jejich nástup do MŠ, který je stanoven denně nejpozději do 7:45 hod.

   

  Vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace v ulici Ríšova kolem základní školy žádáme rodiče, aby děti z mateřské školy (Motýlci) a žáky základní školy v prvním školním týdnu, tj. do pátku 7. září 2018, nevozili automobily, respektive do této ulice nezajížděli.

   V Ostrovačicích, 27. srpna 2018

                                                                                                     Mgr. Milada Zálešáková v.r. ředitelka školy

 9. Informační schůzka pro rodiče dětí navštěvující MŠ

  25.8.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Informační schůzka pro rodiče dětí navštěvující MŠ ve školním roce 2018/19 se uskuteční ve středu 29.8.2018 v 16 hodin v budově ZŠ.

 10. Úřední hodiny o prázdninách

  11.7.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Úřední hodiny v kanceláři školy jsou o prázdninách každou středu od 9:00 – 12:00 hod.