1. Zahájení šk. roku 2017/18

  28.8.2017 vložil/a Irena Matušková

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 pro všechny ročníky proběhne V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017 V 7:45 HOD. na školním pozemku základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově školy). Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd.

  Po slavnostním zahájení proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny (v kmenové třídě). Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod. Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály.

  Žáci I. stupně, kteří budou využívat služby ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD), ji mohou začít navštěvovat od pátku 1. 9. 2017. Do této doby je nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz v pátek 1. 9. v době od 7:30 do 13:30, v pondělí 4. 9. od 8:45 do 13:30 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od 11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod.

  Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve školní jídelně k PRAVIDELNÉMU STRAVOVÁNÍ, a to denně od 10:00 do 15:00 hod. (vstup ze školního dvora). Pro žáky ZŠ je oběd zajištěn od pondělí 4. 9. 2017 za předpokladu, že se nejpozději v pátek 1. 9. 2017 ke školnímu stravování přihlásí. Úterý 5. září 2017 – žáci I. stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída dle dohody s třídní učitelkou 3 hodiny), žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli. Středa 6. září 2017 – výuka podle stálého rozvrhu hodin, provoz ŠD od 11:45 do 16:00 hod.

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY je zajištěn od pondělí 28. srpna 2017. Ve dnech 28. 8. až 1. 9. budou všechny děti včetně oddělení Motýlků v budově Úřadu městyse Ostrovačice, od 4. 9. budou Motýlci již ve své třídě v základní škole. Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod., v prostorách základní školy od 7:00 do 15:00 hodin, po svačince ve stanované dny přecházejí předškoláci do prostor mateřské školy, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice.

  Vzhledem ke ztížené dopravní situaci v městysi Ostrovačice (z důvodu opravy krajské komunikace č. II/602) žádáme rodiče, děti i žáky, aby dodržovali bezpečnostní pokyny, které budou průběžně aktualizovány v návaznosti na postup a aktuální stav prací (předpokládaný termín dokončení stavby je 30. listopadu 2017). Vyzýváme občany Ostrovačic, aby své děti a žáky vodili do mateřské i základní školy pěšky, zejména z důvodu omezených možností parkování u základní i mateřské školy. V případě potřeby dovozu dětí do ZŠ či MŠ žádáme, aby bylo prioritně využíváno parkoviště za Úřadem městyse Ostrovačice (příjezd od křižovatky od Říčan do „zákazu vjezdu“), protože parkoviště v ulici Ríšova je využíváno i místními občany a firmami.

 2. Výuka plavání na 1. stupni

  30.6.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  V rámci tělesné výchovy se žáci 1. stupně účastní 10 lekcí výuky plavání v aquaparku v Kuřimi. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin dle pokročilosti a pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy absolvují každou středu devadesátiminutové vyučovací lekce. Velké pokroky jsou u dětí patrné každý týden. Začátečníci pomalu překonávali prvotní strach a již v polovině kurzu byli všichni schopni uplavat alespoň část velkého bazénu. Číst dál…

 3. Rozloučení deváťáků

  vložil/a Renata Záhorská

  Vážená paní ředitelko, vážení učitelé, milí žáci,

  dnešním dnem pro nás – žákyně a žáky devátých tříd- něco končí. Je to totiž náš poslední den na této škole. Musíme se spolu rozloučit a vydat se na novou etapu našeho života.   Vzpomínám si, jako by to bylo včera, když jsme byli páťáci a čekal nás přestup do Ostrovačic. Co se nám v tu dobu zračilo v očích? Strach? Radost? Myslím, že to byla směsice těchto pocitů.

  První dny v šesté třídě byly rozpačité. Chovali jsme respekt vůči deváťákům, kteří byli někdy i o hlavu vyšší než učitelé. Deváťákům, kteří zažívali tu stejnou situaci jako my dnes.

  1. červen není v kalendáři zapsaný jako státní svátek, ale pro nás – žáky- významný je. Je to datum, kdy se loučíme se školním rokem a všemi starostmi spojenými se školou a vítáme letní prázdniny. Však se všichni 1. září zase sejdeme… Počkat! My, ti nejstarší na druhém stupni, si tohoto dne řekneme ahoj naposledy. Už na to tady budeme jen vzpomínat. Ovšem máme na co: na kamarádství, průšvihy, první lásky a další společné zážitky… Jednou jsme žili v symbióze, jak nás učila paní učitelka v přírodopise, jindy jsme vypadali jako molekuly, jež snad vytvářejí nějakou sloučeninu, kterou známe z chemie. Nebo jsme vystupovali jako složitá rovnice s mnoha neznámými z matematiky.

  Na střední školy se většinou docela těšíme. Jsme zvědavi na nové předměty, učitele a spolužáky. Ale když o tom tak přemýšlím, i ta základní byla vlastně z větší části celkem fajn. Nevím, zda mi bude chybět, to ukáže až čas. Myslím však, že na těch devět let budu vzpomínat v dobrém.

  Končí jedna etapa našich životů. Proto se loučíme a všem přejeme v dalším životě jen to nejlepší. Chtěli bychom také poděkovat všem učitelům, kteří to s námi neměli zrovna lehké, za jejich trpělivost a snahu něco nás naučit.

  Za nás všechny vám přejeme krásné prázdniny plné pohody a další nezapomenutelné zážitky.

 4. 1. stupeň v Permoniu

  vložil/a Irena Matušková

        

  Žáci 1. stupně navštívili 1. června Permonium v Oslavanech. Rozhodli jsme se netrávit Den dětí ve školních lavicích, proto jsme vyrazili za odreagováním a dobrodružstvím do zábavního parku s příběhem ze života samotných permonů. Děti byly předem rozděleny do skupinek napříč ročníky, ve kterých absolvovaly interaktivní hru Magic Permon řízenou pomocí informačních technologií. Pro každou soutěžní skupinu byly nachystány úkoly vědomostní, dovednostní, fyzické i lehce adrenalinové s různou bodovou hodnotou. Úspěšnost skupinek ale závisela především na vzájemné spolupráci při hledání potřebných indicií a plnění jednotlivých úkolů. Každá skupinka disponovala třemi životy, které musela uhájit, aby zdárně dokončila hru a mohla se spustit do temné důlní věže, kde čekalo odhalení tajemného permona. Číst dál…

 5. Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

  vložil/a Renata Záhorská

  středa 9:00 – 12:00

  V případě neodkladného jednání po telefonické domluvě.

 6. Požadavky na sešity – školní rok 2017/18

  29.6.2017 vložil/a Renata Záhorská
  číslo seš. 644 520 524 540 544 424 440 444 445
  6.roč. 1 4 5 1 6 1 2 3 1
       
  7.roč. 0 3 7 2 3 0 2chl 2 1
              1d    
  8.roč. 1 3 8 3 4 0 1 2 1
             
  9.roč. 0 3chl 7 3 4 0 2chl 2 2
    4d         1d    

   

  Ostatní potřeby:

   

  Výkresy 6. a 7. ročník A4 30 ks, A3 10 ks, 8. a 9. ročník A4 20 ks, A3 10 ks

  Do Aj rychlovazač PVC A4 pro 6. roč. 2 ks + 10 eurofolií, bílé papíry + lenoch

  Pastelky                                                                pastely voskové nebo olejové

  Vodovky                                                               tempery

  štětce kulaté vlasové 3, 4, 8,                                lepidlo na papír

  ploché štětinové tl. 4, 8 mm                                 od 7. roč. tuš

  nůžky                                                                    tužky H, HB, 1B, nejlépe mikrotužky

  trojúhelník s ryskou                                             pravítko na podtrhávání

  kružítko                                                                úhloměr

  kalkulačka (od 8. roč. s funkcemi)                      průsvitka A4, A5

  palety plastové na míchání barev                        náčrtník

 7. Výuka v terénu

  7.6.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  V úterý 6. 6. si žáci 1., 3. a 5. ročníku zkusili výuku venku.  Čekala nás trasa do Rosic a zpět po cyklostezce, měli jsme tedy tělocvik. Byla i přírodověda, poznávali jsme rostliny a seznámili se s živočichy. Nechyběla výtvarná výchova, vše potřebné dodala sama příroda. Vymýšlení příběhů k sestaveným obrázkům byl samozřejmě český jazyk a matematiku jsme pocvičili při sestavování pořadí.

  Kromě toho děti velmi úspěšně pocvičily i spolupráci v týmech, komunikaci, obhajování svých názorů, ohleduplnost k přírodě i k sobě navzájem, chování se na silnici, sebehodnocení a respektování daných kritérií a pravidel.

  Vrátili jsme se příjemně unavení, ale spokojení.

  Mgr. Irena Matušková

 8. Přírodní laboratoř

  vložil/a Irena Matušková

        

  Koncem května navštívila třída 6. B přírodní laboratoř Gymnázia Terezy Novákové v Brně. Zde naši žáci absolvovali dva výukové bloky zaměřené na biologii a fyziku. V biologické části se dozvěděli něco o kontinentálním driftu, poznávali bylinky. S největším ohlasem se setkal lov bezobratlých živočichů v jezírku. Žáci odchytili plovatku bahenní, berušku vodní, larvu jepice a komára, malé korýše buchanky a perloočky. Ve fyzikální části se dozvěděli, jak funguje kladkostroj, detektor kovů, princip vzniku elektrické energie. Celý program byl hrazen z projektu EU, dopravu žákům zaplatila ZŠ Ostrovačice.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 9. Dějepisný kroužek na výstavě Retro v Praze

  vložil/a Irena Matušková

        

  Každoročně v dějepisném kroužku na konci školního roku navštěvujeme Prahu a tam, kromě prohlídky pamětihodností, zavítáme na nějakou zajímavou výstavu. Letos to byla 23.5. výstava v Národním muzeu nazvaná Retro, od korzetu k džínsům. Tradičně nás do Prahy odvezl autobus společnosti RegioJet a užili jsme si jeho pohodlí a servisu.

  V Praze nás nejdříve čekala téměř tříhodinová návštěva výstavy v nové budově Národního muzea, kde nás slečna průvodkyně zasvětila do dějin módy a životního stylu od 19. století do 80. let 20. století.Kromě modelů šatů jsme si mohli v interaktivní části výstavy prohlédnout a vyzkoušet hračky a věci denní potřeby, které nechyběly v žádné domácnosti našich rodičů nebo prarodičů. Číst dál…

 10. Turistický kroužek ve štole Stříbrnice

  vložil/a Irena Matušková

        

  Koncem května se konala poslední výprava turistického kroužku. V sobotu ráno jsme se vydali z Domašova k hájovně na Javůrku. Pak jsme odbočili směrem k důlní štole Stříbrnice, tentokrát vyzbrojeni baterkami a někteří plni obav, jestli zvládnou výpravu do štoly. Stříbrnice je po celý rok pro veřejnost uzavřena, a to z důvodu ochrany netopýrů, jedná se o zimoviště deseti různých druhů netopýrů. Do štoly jsme se dostali díky panu ing. Hertlovi, který se spolu s ekologickým institutem Veronica stará o ochranu netopýrů v této lokalitě. Dozvěděli jsme se něco o historii těžby stříbra na Javůrku, o původu nástěnných kreseb v jeskyni a pramenu potoka Stříbrnice. Viděli jsme jeskynní pavouky, mloka skvrnitého a samozřejmě i netopýra. Pro žáky to byl neopakovatelný zážitek.

  Mgr. Gabriela Kadlecová