1. Zapojujeme se do dalšího projektu

  11.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Publicita více

 2. Chemie a prezentace žáků

  4.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  V rámci výuky chemie žáci 9. ročníku vytvořili prezentace.

  Podívejte se na ty nejzdařilejší:

  Matyáš Hájek – tepelná čerpadla

  Václav Halva – vodní elektrárna

  Michaela Dvořáčková – solární elektrárny

  Natálie Zimová – vodní elektrárna

   

 3. Jarní výtvarné dílny na 1. stupni

  24.4.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Ve středu 12. dubna proběhly na 1. stupni jarní výtvarné dílny.

  Žáci se rozdělili do tří skupin napříč ročníky, ve kterých navštívili tři různá výtvarná stanoviště. Díky pečlivé a pilné práci si děti mohly odnášet domů tři zajímavé výrobky. Číst dál…

 4. Dřeváci

  vložil/a Irena Matušková

        

  V pořadí již pátá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 1. stupně proběhla na konci března 2017. Jako obvykle byl o akci velký zájem a kapacita byla rychle naplněna.

  Zvolili jsme tvorbu s dřevěnými výřezy, kterou jsme ještě nikdy v dílnách neměli.

  Předchystané výřezy chaloupek, ptáčků, kytiček a motýlů posloužily k výrobě dekorací v jarních barvách. Použity byly i lékařské špachtle, takže chaloupky měly i plot, na kterém se usadily kočky. Číst dál…

 5. Zdravé zoubky

  vložil/a Irena Matušková

        

  Studentky Zubního lékařství na Masarykově univerzitě nám nabídly přednášku a praktický nácvik ústní hygieny dětí v rámci projektu Dental Prevention. Projekt je zaměřen na prevenci zubního kazu a už delší dobu probíhá po školách a školkách v Brně, Praze a Olomouci.

  Během přednášky se děti dozvěděly základy správné ústní hygieny a další zajímavé informace z oblasti orálního zdraví. Celé školení bylo vedeno zábavnou formou a děti bavilo. Vše bylo přizpůsobeno věku dětí.

  Irena Matušková

 6. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

  10.4.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  Od školního roku 2017/2018 jsou přijaty

  k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:1/2017 – 10/2017

  V Ostrovačicích 10. 4. 2017

 7. Oznámení termínu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

  7.4.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Vážení rodiče,

  ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 9. 5. 2017  od 15:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti městyse Ostrovačice (vchod z parkoviště za kostelem).

  Co s sebou k zápisu?

  • občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
  • kopii rodného listu dítěte

  Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno do 30 dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí v mateřské škole a na webových stránkách ZŠ a MŠ po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí, eventuelně nepřijetí, si zákonný zástupce osobně vyzvedne u vedoucí učitelky mateřské školy.

  Upozorňujeme zákonné zástupce, že s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  Všechny potřebné tiskopisy obdrží zákonní zástupci při zápisu.

  Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí na stránkách www.zsostrovacice.cz, sekce MŠ – Dokumenty.

 8. Ředitelské volno

  6.4.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka školy vyhlašuje na čtvrtek 6. 4. 2017 ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů. Pro tyto žáky je uzavřen provoz ŠJ.

  Provoz školní je družiny zajištěn od 6:30 do 16:00.

  Provoz MŠ je zajištěn dle běžného rozpisu.        

 9. Vítání jara na Šmelcovně

  29.3.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Dne 26. března 2017 se turistický kroužek vydal z Říčan na Šmelcovnu v údolí Bílého potoka, kde se konalo tradiční každoroční vítání jara. Úvodem zarecitovaly děti ze Základní školy Domašov několik básniček a následně byla zapálena Morana – symbol končící zimy, která byla nakonec vhozena do potoka. Tím byla symbolicky zima ukončena. Číst dál…

 10. Výrobky z dějepisného kroužku

  24.3.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  V únoru jsme se dějepisném kroužku toulali ve starověku a středověku. Vyráběli jsme nejen korunu egyptské královny Hatšepsut a  psali své jméno hieroglyfy, ale mluvili jsme i o gotické módě a vyrobili si i středověký čepec pro šlechtičny – henin. Docela slušivý, ne ?

  Mgr. Zdeňka Müllerová