1. Vyhlášení ředitelského volna

  21.2.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozně technických důvodů (přerušení dodávky el. proudu od 7:15 do 15:15) pro žáky základní školy dne 5. 3. 2018 ředitelské volno. Platí i pro školní družinu.

 2. Oznámení termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

  13.2.2018 vložil/a Irena Matušková

  Vážení rodiče,
  ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní
  rok 2018/2019 se uskuteční 16. 4. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.
  Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Platí i pro děti, kterým
  byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní
  docházky s termínem zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2018.
  Co s sebou k zápisu?
  • občanský průkaz jednoho z rodičů
  • rodný list dítěte
  Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?
  V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:
  1. Vyzvednout žádost o odklad školní docházky
  2. Vyplněnou žádost odevzdat vedení školy nejpozději v den zápisu, tj. do
  16. 4. 2018. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným
  posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž
  příslušným školským poradenským zařízením .
  3. Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní
  docházky o jeden rok.

 3. Slavnostní předtančení žáků 9. ročníků

  vložil/a Renata Záhorská

  Už popáté, tedy tradičně, připravili žáci 9. ročníků, podpoření spolužákem ze třídy 7.B, předtančení pro Společenský ples v Říčanech a Obecní ples v Ostrovačicích.

  Počtvrté se náročné role choreografa i tanečního mistra ujal pan starosta Městyse Ostrovačice, ing. Tomáš Hájek, který zvolil opět úžasné tóny walzu. Tvrdé hodiny nácviku se elegantním slečnám

  i mladým mužům zúročily v podobě neutuchajícího potlesku při obou vystoupeních.

  Velké poděkování patří oběma obcím, kteří výrazně přispěly na zapůjčení společenských šatů všem dívkám.

  Děkujeme také panu ing. Hájkovi za trpělivost při nácviku, ale i všem žákům za krásnou

  a nezapomenutelnou reprezentaci naší školy. Předtančení si můžete prohlédnout na https://vimeo.com/253620840.

  Mgr. Dana Šimerlová

 4. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

  vložil/a Renata Záhorská

  Vážení rodiče,

  ředitelství ZŠ a MŠ Ostrovačice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 9. 5. 2018  od 15:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti městyse Ostrovačice (vchod z parkoviště za kostelem).

  Co s sebou k zápisu?

  • občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
  • kopii rodného listu dítěte

  Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno do 30 dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí v mateřské škole a na webových stránkách ZŠ a MŠ  po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí, ev nepřijetí, si zákonný zástupce osobně vyzvedne u vedoucí učitelky mateřské školy.

  Upozorňujeme zákonné zástupce, že s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  Všechny potřebné tiskopisy obdrží zákonní zástupci při zápisu.

  Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí na stránkách www.zsostrovacice.cz, sekce MŠ – Dokumenty.

 5. Schválené rozpočty 2018, 2019-2020

  6.2.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Dle zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti, paragraf 5, zveřejňujeme v dokumentech školy:

  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Ostrovačice pro rok 2018

  Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ostrovačice 2019-2020.

 6. Turistický kroužek v údolí Bílého potoka

  29.1.2018 vložil/a Irena Matušková

        

  Turistický kroužek absolvoval v sobotu 20. ledna 18 km dlouhou túru údolím Bílého potoka a výstup na skalní výčnělek Pecen. Trasa vedla z Javůrku na Šmelcovnu, dále po modré turistické značce podél Bílého potoka. Krajina pokrytá sněhem nám dala možnost pozorovat stopy zvířat. Určili jsme stopu prasat, srnek, které jsme v dálce spatřili. Také jsme našli ohryzy šišek od veverek, dutiny v stromech napadených kůrovcem, kde hledal potravu nějaký šplhavec. Na cestě jsme překonali šest brodů, byl to adrenalinový zážitek, protože klády byly pod sněhem a velmi kluzké. Na oplátku jsme se cítili jako průzkumníci, protože před námi tady nikdo nebyl, ve sněhu nebyla žádná lidská stopa. V blízkosti skal jsme našli zbytky stavení, kde se dříve zpracovávalo železo, místu se říká hamr. Na vrcholu Pecnu jsme posvačili, strhla se i sněhová bitva. Pak nás už čekala dlouhá cesta do kopce zpět do Domašova.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 7. Přijímací zkoušky a žáci s SVP

  9.1.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Vážení rodiče,

  zveřejňujeme stanovisko PPP Brno k zohlednění u přijímacího řízení. Jedná se o děti se starým vyšetřením v PPP.

  Podle této informace původní dokument nestačí a je potřeba tyto děti zařadit minimálně do 2. stupně PO, aby byly zohledněny. Pozitivní zpráva je, že tyto děti nemusí být znovu vyšetřeny, ale budeme jim vystavovat dodatek/doplnění. Aktuálně je potřeba, aby rodiče těchto dětí  (jedná se o žáky, kteří byly vyšetřeni  v 6. nebo sedmém ročníku,  s platnou zprávou a zohledněním dle §16), zavolali do PPP a požádali o vystavení tohoto dodatku.

   

  Mgr. Petra Janušová – vedoucí pracoviště, psycholog 

  Pedagogicko psychologická poradna Brno

  Hybešova 15, 602 00 Brno 

  tel. +420 543 426 080 

  petra.janusova@pppbrno.cz

 8. Zápisové lístky

  5.1.2018 vložil/a Renata Záhorská

  Vážení rodiče,

  v pondělí 8. 1. 2018 si můžete v naší škole vyzvednout proti podpisu zápisové lístky na střední školy. Budete potřebovat občanský průkaz. 

  Informace k organizaci přijímacího řízení budeme podávat na schůzce v 16.30 v učebně fyziky a chemie téhož dne.

   výchovná poradkyně RNDr. Hana Nováková

 9. Vánoční příběh v Brně

  23.12.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Žáci 1. stupně navštívili v Dětském muzeu v Brně interaktivní program Vánoční příběh.

  Povídáním o vánočních zvycích se společně naladili na adventní čas. Dozvěděli se, odkud pochází tradice stavění jesliček a hravou formou se stali součástí vánočního příběhu. Během programu si každý ozdobil svůj perník.

  Prohlédli jsme si taky vánočně vyzdobené Brno, zacinkali na Zvon přání a na vlastní kůži zkusili živý betlém.

  Irena Matušková

 10. Nabídka pracovního místa

  22.12.2017 vložil/a Renata Záhorská

  ZŠ a MŠ Ostrovačice přijme od 3. 1. 2018 vychovatelku ŠD jako zástup za nemoc. Informace na tel. 605 986 353 nebo na adrese info@zsostrovacice.cz.