1. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  25.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Ostrovačice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

  Od školního roku 2017/2018 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 2,4,5,9,10,11,12,13,17,18,19,20

  Zákonní zástupci přijatých dětí budou telefonicky vyzváni, aby se dostavili k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte.

 2. Naše školní zahrada

  23.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

           

  Jak lze posílit vazbu mezi dětmi a přírodou v rámci běžného školního dne? Odpověď můžeme najít v zahradní pedagogice. Jedná se o propojení zahradnické a pedagogické práce. Využíváme přírodě blízkou zahradu a její koloběh přírody a látek, biologickou rozmanitost jako prostor pro zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností. Zahradní pedagogika působí na tělesný, duševní a sociální vývoj dětí.

  A tak i žáci naší školy by se chtěli učit venku, v přírodě. Číst dál…

 3. Videoprojekce Brazílie

  19.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Další pořad projektu Planeta Země 3000 navštívili 17. 5. 2017 žáci 7. ročníku.

  Vypravili jsme se společně s cestovatelem Adamem Lelkem do vášnivého srdce Jižní Ameriky, prožili jsme chvíle plné dobrodružství, přírodních krás a lidských příběhů.

  Podívejte se na prezentace, které bezprostředně po návratu do školy vypracovaly žákyně ze 7. B. Použily fotografie z programu, které škola obdržela na DVD. Texty neprošly úpravou.

  Klára Dittrichová

  Petra Křížová

  Tereza Mašková

  Fotografie a upoutávky najdete také na www.planetazeme.cz

 4. Testování žáků 9. ročníku

  16.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Letos byla naše škola vybrána pro testování žáků 9. ročníku pro účely České školní inspekce z anglického jazyka, výchovy k občanství a matematiky. Každý žák obdrží kódy, kterými se přihlásí k testovací aplikaci. Na každý test mají limit 75 minut. Jedinou pomůckou je tužka a papír.

  Výsledky testů a svoji úspěšnost si mohou prohlédnout po ukončení testování (26. 5.) přímo na www stránkách ČŠI zadáním svého kódu, který si ponechají. V okamžiku ukončení testu a jeho odeslání na server ČŠI již uvidí předběžně svou úspěšnost řešení v procentech.

  Mgr. Renata Záhorská

 5. Přerušení provozu MŠ o prázdninách

  12.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení  p ř e r u š u j e  provoz mateřské školy od 1. 7. – 25. 8. 2017.

  Začátek provozu mateřské školy je stanoven na pondělí 28. 8. 2017.  více

 6. Zapojujeme se do dalšího projektu

  11.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Publicita více

 7. Chemie a prezentace žáků

  4.5.2017 vložil/a Renata Záhorská

  V rámci výuky chemie žáci 9. ročníku vytvořili prezentace.

  Podívejte se na ty nejzdařilejší:

  Matyáš Hájek – tepelná čerpadla

  Václav Halva – vodní elektrárna

  Michaela Dvořáčková – solární elektrárny

  Natálie Zimová – vodní elektrárna

   

 8. Jarní výtvarné dílny na 1. stupni

  24.4.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Ve středu 12. dubna proběhly na 1. stupni jarní výtvarné dílny.

  Žáci se rozdělili do tří skupin napříč ročníky, ve kterých navštívili tři různá výtvarná stanoviště. Díky pečlivé a pilné práci si děti mohly odnášet domů tři zajímavé výrobky. Číst dál…

 9. Dřeváci

  vložil/a Irena Matušková

        

  V pořadí již pátá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 1. stupně proběhla na konci března 2017. Jako obvykle byl o akci velký zájem a kapacita byla rychle naplněna.

  Zvolili jsme tvorbu s dřevěnými výřezy, kterou jsme ještě nikdy v dílnách neměli.

  Předchystané výřezy chaloupek, ptáčků, kytiček a motýlů posloužily k výrobě dekorací v jarních barvách. Použity byly i lékařské špachtle, takže chaloupky měly i plot, na kterém se usadily kočky. Číst dál…

 10. Zdravé zoubky

  vložil/a Irena Matušková

        

  Studentky Zubního lékařství na Masarykově univerzitě nám nabídly přednášku a praktický nácvik ústní hygieny dětí v rámci projektu Dental Prevention. Projekt je zaměřen na prevenci zubního kazu a už delší dobu probíhá po školách a školkách v Brně, Praze a Olomouci.

  Během přednášky se děti dozvěděly základy správné ústní hygieny a další zajímavé informace z oblasti orálního zdraví. Celé školení bylo vedeno zábavnou formou a děti bavilo. Vše bylo přizpůsobeno věku dětí.

  Irena Matušková