1. Fauna Moravy, Kouzelný svět počítačových her

  22.12.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  V předvánočním čase navštívili žáci 7. ročníků expozici Fauna Moravy v Biskupském dvoře v Brně. Expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí – biotopu. Oživením expozice jsou tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Součástí prohlídky byl poutavý výklad zoologa pana Černého. Číst dál…

 2. Pozvánka na předvánoční setkání

  5.12.2017 vložil/a Irena Matušková

 3. Turistický kroužek na Templštýně

  vložil/a Irena Matušková

        

  První prosincovou neděli jsme se vydali z vesnice Biskoupky ke zřícenině hradu. Nejdříve jsme se zastavili u pamětní desky Vítězslava Nezvala. Známý básník, humanista a národní umělec se v roce 1900 v biskoupské škole narodil. Naše cesta vedla přes Biskoupský kopec, kde každé jaro kvetou chráněné koniklece. Od řeky Jihlavy nás čekalo prudké stoupání ke zřícenině hradu. Číst dál…

 4. Keramický svícen

  vložil/a Irena Matušková

         

  Ve středu 8.11.2017 jsme si v hodině pracovních činností vyzkoušely práci s hlínou. Paní Žilková nám přivezla materiál a podala instrukce, jak s hlínou pracovat. Protože nás čeká adventní čas, rozhodly jsme se pro výrobu svícnu. Číst dál…

 5. Odkrytá minulost Ostrovačic

  vložil/a Irena Matušková

        

  Při výkopových pracích v obci byly na náměstí Viléma Mrštíka nalezeny zbytky hrobů, lebky a lidské kosti, keramika i zemnice z pravěku (neolit a doba bronzová, asi 6. tis. – 3. tis. př. n. l.) i raného středověku (Velká Morava, 9. stol.). Archeologové si odvezli k prozkoumání do Moravského zemského muzea v Brně kolem 250 kg nálezů.

  Při rekonstrukci střechy kostelní věže byly v báni kostela z 18. století objeveny vzácné listiny a papírová a kovová měna. S tím vším nás na besedě seznámil pan starosta Tomáš Hájek, takže středeční schůzka kroužku dne 22.11. probíhala na Úřadu městyse Ostrovačice a byla nesmírně zajímavá.

  Mgr. Zdeňka Müllerová

 6. Výzkumné testy pro Masarykovu univerzitu

  30.11.2017 vložil/a Renata Záhorská

  Výzkumné testy pro Masarykovu univerzitu

  V úterý 28. 11. 2017 proběhlo testování žáků 1. stupně pro výzkumné účely Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jedná se o pilotní testy ve formě hry, zasazené do podmořského světa. Testy byly pro žáky velmi zábavné. Metoda bude využívána k diagnostice nadprůměrně nadaných dětí, kdy místo klasických testů bude vše probíhat formou pro žáky přitažlivé hry.

  V Ostrovačicích 29. 11. 2017                      učitelky 1. stupně a Mgr. Renata Záhorská

 7. Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

  15.11.2017 vložil/a Renata Záhorská

  PŘIPOMÍNÁME!

  Přihlášky na střední školy

  • do uměleckých oborů
  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82 – kód oboru začíná číslem 82, např.

  Umělecký kovář kód 82-003-H

  Umělecký řezbář kód 82-002-H

  Další obory najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-45

  • na gymnázia se sportovní přípravou (4, 6 i 8 letá)

  se podávají do 30. listopadu na příslušnou střední školu.

  Přihlášky vám na požádání vytiskneme ve škole a prospěch na nich potvrdíme.

   Žák může v tomto termínu podat dvě přihlášky na různé obory a pak v únoru opět dvě přihlášky, jako ostatní žáci.

 8. Kroužky a jejich náplň

  8.11.2017 vložil/a Renata Záhorská

  KROUŽKY NA ZŠ A MŠ OSTROVAČICE

  PRO PŘEDŠKOLÁKY: 

  Kroužek anglického jazyka

  Tak jako každý rok, i letos na naší škole funguje kroužek anglického jazyka pro předškoláky.

  Scházíme se každé úterý ráno v 7.45. Děti se naučí základní fráze a slovíčka – pozdravy, představování, barvy, čísla, zvířata … Učíme se formou her a písniček.

  Vede: Mgr. Martina Zmeškalová

   

  PRO I. stupeň:

  Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi

  Jednou za čtvrt roku mají rodiče s dětmi možnost užít si pěkné odpoledne při tvořivé činnosti. Vybíráme výtvarné techniky, ke kterým stačí trpělivost a pečlivost, není zapotřebí zvláštní talent. Oblíbené je dekorování textilu, drátování, dřevěné ozdoby, ale také dílny ke konkrétním svátkům (Vánoce, Velikonoce).

  Vede: Mgr. Irena Matušková

   

  PRO II. stupeň:

  Florbal

  Kroužek je zaměřen zážitkově. Děti se učí základům florbalu, hrají průpravné hry a učí se individuálním dovednostem a spolupráci v kolektivu.

  Vede: Mgr. Jiří Černý

  Turistický kroužek

  Žáci poznávají nejbližší okolí školy, získávají kladný vztah k přírodě. Učí se orientaci podle mapy v terénu. Tráví volný čas s kamarády venku, zlepšují svoji fyzickou kondici. Výlety se uskutečňují jedenkrát za měsíc vždy v sobotu.

  Vede: Mgr. Gabriela Kadlecová

  Dějepisný kroužek

  Je určen pro žáky, které zajímá, jak se žilo v minulosti. Pracujeme s historickými prameny, besedujeme s pamětníky a historiky, navštěvujeme muzea, výstavy, historické památky. Podnikáme vycházky a výlety zaměřené i na regionální historii. Jednou ročně vyjíždíme na exkurzi do Prahy.

  Vede: Mgr. Zdeňka Müllerová

  Dramatický kroužek

  Děti dostanou prostor projevit svoje emoce, rozvíjet empatii, poznávat a chápat mezilidské vztahy. Naším cílem není naučit se zahrát divadlo pro diváky, ale vést děti k tomu, aby se vcítily do role. Rozvíjet schopnost učit se přímým prožitkem a spolupracovat spolu.

  Vede: Elena Uhrová

  Pěvecký sbor Ostrůvek

  V pěveckém sboru se žáci učí zpívat lidové i populární písně, muzikálové písně i gospely. Pracují s notovým zápisem.

  Učí se základním technickým dovednostem ve zpěvu, intonační techniky. Doplňkem tohoto kroužku je hra několika žáků na hudební nástroje. Součástí činnosti kroužku je i příprava na vystoupení pro veřejnost při různých akcích.

  Vede: Mgr. Radovan Křivánek

 9. Exkurze-Startech

  6.11.2017 vložil/a Irena Matušková

        

  Dne 31. 10. 2017 se chlapci osmých ročníků v rámci výchovy k volbě povolání v pracovních
  činnostech vydali na exkurzi do kovoobrábějící a kovozpracující výrobny Startech v Říčanech.
  Prohlídku výrobny jsme uskutečnili za plného provozu. Celou dobu nás provázel pan Jiří Drábek,
  kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat. Pan Drábek nám vysvětlil, co vlastně společnost
  Startech dělá, a provedl nás všemi dílnami a pracovnami této společnosti. Číst dál…

 10. Rozhledna na Hlíně a židovský hřbitov v Ivančicích

  vložil/a Irena Matušková

        

  V měsíci listopadu jsme se s turistickým kroužkem vydali k rozhledně na Hlíně. Trasa vedla po
  červené značce z Ivančic na Hlínu. Vesnice leží v nadmořské výšce 451 m n. m. Jedná se
  o velmi starou osadu, o čem svědčí i archeologické nálezy. Rozhledna zde stávala již dříve, ale
  pro špatný technický stav byla v roce 1938 rozebrána. V roce 2007 byla otevřená nová
  rozhledna Vladimíra Menšíka, která je 22 metrů vysoká. Číst dál…