1.11.2018 - Střední školy, které již přislíbily účast na poradenském dni 12. 11. 2018

vložil/a Irena Matušková

SZŠ a VOŠ Merhautova, Brno

SOŠ J. Tiraye, Velká Bíteš

Hotelová škola, Bosonožská, Brno

SŠ informatiky a spojů, Čichnova, Brno

ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno

SŠ grafická, Šmahova, Brno

SOŠ a SOU zahradnické, Rajhrad

SOŠ a SOU stavební, Brno – Bosonohy

SŠ elektrotechnická a energetická, Sokolnice

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka

SOŠ a SOU potravinářské a služeb, Charbulova, Brno

SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov

SOU a SOŠ strojírenské a elektrotechnické, Trnkova, Brno

SŠ technická a ekonomická, Olomoucká, Brno

SPŠ Purkyňova, Brno