16.5.2017 - Testování žáků 9. ročníku

vložil/a Renata Záhorská

Letos byla naše škola vybrána pro testování žáků 9. ročníku pro účely České školní inspekce z anglického jazyka, výchovy k občanství a matematiky. Každý žák obdrží kódy, kterými se přihlásí k testovací aplikaci. Na každý test mají limit 75 minut. Jedinou pomůckou je tužka a papír.

Výsledky testů a svoji úspěšnost si mohou prohlédnout po ukončení testování (26. 5.) přímo na www stránkách ČŠI zadáním svého kódu, který si ponechají. V okamžiku ukončení testu a jeho odeslání na server ČŠI již uvidí předběžně svou úspěšnost řešení v procentech.

Mgr. Renata Záhorská