Výchovné poradenství

Konzultační hodiny výchovného poradce ve úterý od 14.45 do 15.15, po předchozí domluvě i jindy.

Poradenství se týká volby povolání a řešení kázeňských a výukových problémů.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • Kdo je náš školní psycholog?

Mgr. Lucia Šnajderová je k dispozici žákům, rodičům a pedagogům každé pondělí, středu v sudém týdnu (podle kalendáře) a každý čtvrtek. Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby.

Kontakt:

E-mail: psycholog@zsostrovacice.cz

 

 • Co dělá psycholog na škole?

Poslání psychologa na naší škole je pomoci:

 • vytvářet atmosféru bez stresu, napětí a úzkosti,
 • zlepšovat vztahy mezi žáky navzájem, založené na důvěře, pomoci a kooperaci
 • řešit problémy ve vzájemné spolupráci všech zúčastněných stran v systému školy

 

Ve vztahu k žákům pomáhá řešit problémy související s učením (poruchy učení, motivace k učení, tréma a strach ze zkoušky, nespokojenost se známkami, zlepšení způsobů učení aj.) a osobním životem (problémy s adaptací při nástupu na školu, se začleněním se do kolektivu, vztahy s přáteli, rodiči, komunikační obtíže aj.)

Pedagogům pomáhá porozumět žákům a jejich problémům a potřebám. Spolupracuje při volbě vhodného přístupu k žákům s poruchami učení a chování.

Psycholog školy je k dispozici rodičům při řešení aktuálních potíží dítěte, poskytuje poradenství při výchovných a studijních problémech.

Hlavním pracovním nástrojem každého psychologa je vztah důvěry a z něj vyplývající mlčenlivost psychologa. Školní psycholog se řídí etickým kodexem práce.

 

Milý žáku/ žákyně!

 • prožíváš těžké období a cítíš, že na to sám nestačíš?
 • trápí Tě situace v tvé rodině?
 • jsi bez nálady a ztrácíš radost ze života?
 • těžko se Ti učí a trápí Tě špatné známky?
 • máš pocit, že učitelé jsou k Tobě nespravedliví?
 • nezapadl jsi do kolektivu a ve třídě se necítíš dobře?
 • ubližuje Ti někdo?
 • možná Ti leží na srdci problém někoho jiného
 • nebo Tě trápí něco zcela jiného…

 

Pokud odpovídáš ano na některou z následujících otázek, s důvěrou vyhledej školní psycholožku.

13. 1. 2017

Vážení rodiče sedmáků nebo páťáků.
 
Informujte nás, pokud se vaše děti budou hlásit ke zkouškám na střední školu, abychom vám mohli včas vydat zápisový lístek případně i přihlášky na SŠ.