Výchovné poradenství

Konzultační hodiny výchovného poradce ve čtvrtek od 14.25 do 14. 55, po předchozí domluvě i jindy.

Poradenství se týká volby povolání a řešení kázeňských a výukových problémů.

13. 1. 2017

Vážení rodiče sedmáků nebo páťáků.
Informujte nás, pokud se vaše děti budou hlásit ke zkouškám na střední školu, abychom vám mohli včas vydat zápisový lístek případně i přihlášky na SŠ.