Rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče,

  • budete-li potřeba při přechodu Vašeho dítěte z naší školy na jinou školu předat některé doklady (např. zprávy z pedagogicko psychologické poradny), vydáme Vám je na základě Vaší písemné žádosti formulář zde

 

  • máteli zájem o slovní hodnocení Vašeho dítěte, požádejte o ně písemně ředitelku školy vždy na začátku každého školního roku
  • chcete-li přiložit k přihlášce Vašeho dítěte na SŠ vyjádření pedagogicko psychologické poradny, požádejte o ně svoji pedagogicko psycologicku poradnu co nejdříve