17.5.2019 - Vyhlášení ředitelského volna

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, vyhlašuje dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro všechny žáky základní školy ve čtvrtek 27. června a v pátek 28. června 2019.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy, tj. se starostou Městyse Ostrovačice, z provozně technických důvodů – rekonstrukce dvou tříd v přízemí budovy A.

Pro žáky bude uzavřen i provoz školní jídelny (s výjimkou žáků navštěvujících školní družinu). Provoz školní družiny bude zajištěn během obou dní od 7:00 hod. do 15:00 hod. Do školní družiny i ke stravování je nutné se přihlásit.

Provoz mateřské školy (oddělení „Motýlci“) bude zajištěn dle běžného rozpisu, bude změněna pouze třída k pobytu dětí (bude upřesněno).

Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy

V Ostrovačicích dne 15. května 2019, č.j. 61/2019