21.2.2018 - Vyhlášení ředitelského volna

vložil/a Renata Záhorská

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozně technických důvodů (přerušení dodávky el. proudu od 7:15 do 15:15) pro žáky základní školy dne 5. 3. 2018 ředitelské volno. Platí i pro školní družinu.