(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  1.A  (Drápalová Yvona)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
Drá
(1.A)

M
Drá
(1.A)

Čj
Drá
(1.A)

Hv
(2.,4)

Pr
Drá
(1.A)

     

 
Ú
t

 

Čj
Drá
(1.A)

M
Drá
(1.A)

Čj
Drá
(1.A)

Aj
Do
(1.A)

       

 
S
t

 

Čj
Drá
(1.A)

M
Drá
(1.A)

Tv
Ce
(TV)

Tv
Ce
(TV)

       

 
Č
t

 

Čj
Drá
(1.A)

M
Drá
(1.A)

Pr
Drá
(1.A)

VV
Drá
(1.A)

       

 
P
á

 

Čj
Drá
(1.A)

M
Drá
(1.A)

Čj
Drá
(1.A)


Drá
(1.A)

       

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  2.A  (Secká Lenka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
Se
(2.,4)

M
Se
(2.,4)

Čj
Se
(2.,4)

Pr
Se
(5.A)

       

 
Ú
t

 

Čj
Se
(2.,4)

M
Se
(2.,4)

Čj
Se
(2.,4)

Hv (2.,4)
Se
(2.,4)

       

 
S
t

 

Čj
Se
(2.,4)

M
Se
(2.,4)

Aj
Se
(2.,4)

VV (2.,4)
Se
(2.,4)

VV (2.,4)
Se
(2.,4)

     

 
Č
t

 

Čj
Se
(2.,4)

M
Se
(2.,4)

Čj
Se
(2.,4)

Pr
Se
(2.,4)

       

 
P
á

 

Čj
Se
(2.,4)

M
Se
(2.,4)

Tv (2.,4)
Ce
(TV)

Tv (2.,4)
Ce
(TV)

Pč (2.,4)
Drá
(4.A)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  3.A  (Matušková Irena)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
Ma
(3.,5)

M
Ma
(3.,5)

Pr
Ma
(3.,5)

Čj (3.,5)
Ma
(3.,5)

Aj
Se
(3.,5)

     

 
Ú
t

 

Čj
Ma
(3.,5)

M
Ma
(3.,5)

Pč (3.,5)
Ma
(3.,5)

Pr
Ma
(3.,5)

Aj
Se
(3.,5)

     

 
S
t

 

Čj
Ma
(3.,5)

M
Ma
(3.,5)

Čj
Ma
(3.,5)

VV (3.,5)
Ma
(3.,5)

VV (3.,5)
Ma
(3.,5)

     

 
Č
t

 

Čj
Ma
(3.,5)

M
Ma
(3.,5)

Tv (3.,5)
Ma
(TV)

Tv (3.,5)
Ma
(TV)

       

 
P
á

 

Čj
Ma
(3.,5)

M
Ma
(3.,5)

Aj
Se
(3.,5)

Čj
Ma
(3.,5)

Hv (3.,5)
(2.,4)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  4.A  (Doleželová Iva)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
Do
(4.A)

M
Do
(4.A)

Čj
Do
(4.A)

Aj
Do
(4.A)

Při
Do
(4.A)

     

 
Ú
t

 

Čj
Do
(4.A)

M
Do
(4.A)

Aj
Do
(4.A)

Hv (2.,4)
Se
(2.,4)

Vl
Do
(4.A)

     

 
S
t

 

Čj
Do
(4.A)

M
Do
(4.A)

Čj
Do
(4.A)

VV (2.,4)
Se
(2.,4)

VV (2.,4)
Se
(2.,4)

     

 
Č
t

 

Čj
Do
(4.A)

M
Do
(4.A)

Aj
Do
(4.A)

Při
Do
(4.A)

Vl
Do
(4.A)

     

 
P
á

 

Čj
Do
(4.A)

M
Do
(4.A)

Tv (2.,4)
Ce
(TV)

Tv (2.,4)
Ce
(TV)

Pč (2.,4)
Drá
(4.A)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  5.A  (Hořáková Jitka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

M
(5.A)

Aj
KráJ
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

Čj (3.,5)
Ma
(3.,5)

Při
Ma
(5.A)

     

 
Ú
t

 

M
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

Pč (3.,5)
Ma
(3.,5)

Vl
Drá
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

     

 
S
t

 

M
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

Vl
Drá
(5.A)

VV (3.,5)
Ma
(3.,5)

VV (3.,5)
Ma
(3.,5)

Aj
KráJ
(5.A)

   

 
Č
t

 

M
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

Tv (3.,5)
Ma
(TV)

Tv (3.,5)
Ma
(TV)

I
(PU)

     

 
P
á

 

M
(5.A)

Čj
Ho
(5.A)

Při
Ma
(5.A)

Aj
KráJ
(5.A)

Hv (3.,5)
(2.,4)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  6.A  (Křivánek Radovan)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Z
Ce
(6.B)

Aj (6Aj1)
Zm
(PU)

Čj
Ši
(6.A)

M
No
(6.A)

Tv (Chl)
Ce
(TV)

Tv (Chl)
Ce
(TV)

   

S: Do (6ABd)
Ka
(7.A)

S: Do (6ABd)
Ka
(7.A)

Aj (6Aj2)
BrM
(7.B)

L: I (6ABd)
(PU)

L: I (6ABd)
(PU)

 
Ú
t

 

Aj (6Aj1)
Zm
(PU)

M
No
(6.A)

Čj
Ši
(9.B)

Tv (6ABd)
BrM
(TV)

Tv (6ABd)
BrM
(TV)

 

Vo
Ši
(8.A)

D
(6.A)

S: I (Chl)
(PU)

S: I (Chl)
(PU)

Aj (6Aj2)
BrM
(6.A)

L: Pp (Chl)
Ka
(F-Ch)

L: Pp (Chl)
Ka
(F-Ch)

 
S
t

 

Čj
Ši
(6.A)

F
No
(F-Ch)


Ka
(9.B)

Hv
Zal
(8.A)

VV
Chu
(7.A)

VV
Chu
(7.A)

   

 
Č
t

 

Čj
Ši
(6.A)

Aj (6Aj1)
Zm
(7.B)

M
No
(8.A)

Z
Ce
(6.B)

Vz
Bo
(6.B)

     

Aj (6Aj2)
BrM
(PU)

 
P
á

 

F
No
(F-Ch)

D
(6.A)

M
No
(8.A)


Ka
(9.B)


Ka
(6.B)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  6.B  (Kadlecová Gabriela)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
Chu
(9.B)

Aj (6Aj1)
Zm
(PU)

M
(6.B)

F
Ce
(F-Ch)

Tv (Chl)
KráJ
(TV1)

Tv (Chl)
KráJ
(TV1)

   

S: Do (6ABd)
Ka
(7.A)

S: Do (6ABd)
Ka
(7.A)

Aj (6Aj2)
BrM
(7.B)

L: I (6ABd)
(PU)

L: I (6ABd)
(PU)

 
Ú
t

 

Aj (6Aj1)
Zm
(PU)

Z
Ce
(6.B)

Čj
Chu
(7.B)

Tv (6ABd)
BrM
(TV)

Tv (6ABd)
BrM
(TV)

 

VV
Chu
(7.A)

VV
Chu
(7.A)

S: Pp (Chl)
Ka
(F-Ch)

S: Pp (Chl)
Ka
(F-Ch)

Aj (6Aj2)
BrM
(6.A)

L: I (Chl)
(PU)

L: I (Chl)
(PU)

 
S
t

 

Čj
Chu
(9.B)


Ka
(9.B)

M
(6.A)

Vo
Ši
(6.A)

Hv
Zal
(8.A)


Ka
(6.B)

   

 
Č
t

 

F
Ce
(F-Ch)

Aj (6Aj1)
Zm
(7.B)

M
(6.B)

Čj
Chu
(8.A)

D
(6.A)

     

Aj (6Aj2)
BrM
(PU)

 
P
á

 


Ka
(9.B)

Z
Ce
(6.B)

D
(6.A)

Vz
Bo
(7.B)

M
(8.B)

     

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  7.A  (Müllerová Zdeňka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Čj
(6.A)


Bo
(9.B)

M
No
(8.B)

Z
Bo
(6.B)

Aj
Zm
(7.B)

D
(6.A)

   

 
Ú
t

 

M
No
(7.B)

Tv (7ABd)
BrM
(TV)

Tv (7ABd)
BrM
(TV)

Aj
Zm
(7.B)


Ce
(6.B)

 

Vo
BrM
(7.B)

Z
Bo
(6.B)

S: Geo (7ABc)
Krá
(8.B)

S: Geo (7ABc)
Krá
(8.B)

L: I (7ABc)
(PU)

L: I (7ABc)
(PU)

 
S
t

 

Čj
(7.B)

D
(6.A)

Aj
Zm
(7.B)

M
No
(F-Ch)

Tv (7ABc)
Ce
(TV)

Tv (7ABc)
Ce
(TV)

   

S: I (7ABd)
(PU)

S: I (7ABd)
(PU)

L: Geo (7ABd)
Krá
(8.B)

L: Geo (7ABd)
Krá
(8.B)

 
Č
t

 

M
No
(6.B)

F
No
(F-Ch)

Čj
(8.B)

Nj
Ho
(7.B)

Hv
(8.A)

     

 
P
á

 

KoAj
Chu
(PU)

Čj
(9.B)

VV
Zm
(7.A)

VV
Zm
(7.A)

F
No
(F-Ch)


Bo
(9.B)

   

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  7.B  (Králíková Renata)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

M
Krá
(8.B)

F
No
(F-Ch)


Bo
(9.B)

Čj
Chu
(7.B)

Z
Bo
(6.B)

     

 
Ú
t

 

Čj
Chu
(6.B)

Tv (7ABd)
BrM
(TV)

Tv (7ABd)
BrM
(TV)


Ce
(8.A)

Aj
Zm
(7.B)

 


Bo
(9.B)

D
(8.A)

S: Geo (7ABc)
Krá
(8.B)

S: Geo (7ABc)
Krá
(8.B)

L: I (7ABc)
(PU)

L: I (7ABc)
(PU)

 
S
t

 

Z
Bo
(6.B)

M
Krá
(6.B)

Čj
Chu
(8.A)

Aj
Zm
(7.B)

Tv (7ABc)
Ce
(TV)

Tv (7ABc)
Ce
(TV)

   

S: I (7ABd)
(PU)

S: I (7ABd)
(PU)

L: Geo (7ABd)
Krá
(8.B)

L: Geo (7ABd)
Krá
(8.B)

 
Č
t

 

Čj
Chu
(8.B)

M
Krá
(9.B)

VV
Zm
(7.A)

VV
Zm
(7.A)

Vo
BrM
(7.B)

Hv
(8.A)

   

 
P
á

 

M
Krá
(8.B)

Aj
Zm
(7.B)

KoAj
Chu
(PU)

Nj
Ho
(8.B)

D
(6.A)

F
No
(F-Ch)

   

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  8.A  (Chuchmová Markéta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Ch
Ka
(F-Ch)

Čj
Chu
(8.A)

Aj (8Aj1)
Zm
(8.A)

M
Krá
(8.A)

Vo
BrM
(9.B)

Z
Bo
(6.B)

   

Aj (8Aj2)
BrM
(7.B)

 
Ú
t

 

M
Krá
(8.A)

Čj
Chu
(8.A)

Nj
(8.A)

D
(6.A)

Hv
(8.A)

 

F
No
(F-Ch)


Ka
(9.B)

 
S
t

 

M
Krá
(8.A)

Aj (8Aj1)
Zm
(7.B)

Z
Bo
(6.B)

Čj
Chu
(8.B)

Ch
Ka
(F-Ch)

Vz
Bo
(8.A)

   

Aj (8Aj2)
BrM
(PU)

 
Č
t

 

Aj (8Aj1)
Zm
(7.B)

D
(6.A)

Čj
Chu
(6.A)

F
No
(F-Ch)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

   

S: Pč (8ABd)
Zm
(7.A)

S: Pč (8ABd)
Zm
(7.A)

Aj (8Aj2)
BrM
(PU)

L: VV (8ABd)
Chu
(7.A)

L: VV (8ABd)
Chu
(7.A)

 
P
á

 

Nj
(8.A)

M
Krá
(8.A)


Ka
(9.B)

KoAj
Chu
(PU)

Tv (8ABd)
KráJ
(TV)

Tv (8ABd)
KráJ
(TV)

   

S: VV (8ABc)
Chu
(7.A)

S: VV (8ABc)
Chu
(7.A)

L: Pč (8ABc)
Ce
(7.A)

L: Pč (8ABc)
Ce
(7.A)

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  8.B  (Černý Jiří)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Nj
(PU)

M
Krá
(8.B)

Aj (8Aj1)
Zm
(8.A)


Ka
(9.B)

Čj
Zal
(8.B)

Hv
Ho
(8.A)

   

Aj (8Aj2)
BrM
(7.B)

 
Ú
t

 

Čj
Zal
(8.B)

Ch
Ka
(F-Ch)

Z
Bo
(6.B)

Vz
Bo
(6.B)

M
Krá
(8.B)

 

D
(6.A)

Vo
BrM
(7.B)

 
S
t

 

Čj
Zal
(8.B)

Aj (8Aj1)
Zm
(7.B)

F
No
(F-Ch)

M
Krá
(9.B)

Nj
(7.B)

D
(6.A)

   

Aj (8Aj2)
BrM
(PU)

 
Č
t

 

Aj (8Aj1)
Zm
(7.B)

Čj
Zal
(8.B)

Ch
Ka
(F-Ch)


Ka
(9.B)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

   

S: Pč (8ABd)
Zm
(7.A)

S: Pč (8ABd)
Zm
(7.A)

Aj (8Aj2)
BrM
(PU)

L: VV (8ABd)
Chu
(7.A)

L: VV (8ABd)
Chu
(7.A)

 
P
á

 

Z
Bo
(6.B)

KoAj
Chu
(PU)

M
Krá
(8.B)

F
No
(F-Ch)

Tv (8ABd)
KráJ
(TV)

Tv (8ABd)
KráJ
(TV)

   

S: VV (8ABc)
Chu
(7.A)

S: VV (8ABc)
Chu
(7.A)

L: Pč (8ABc)
Ce
(7.A)

L: Pč (8ABc)
Ce
(7.A)

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  9.A  (Božková Soňa)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Aj
BrM
(8.A)

M
(6.B)

Tv (9ABd)
KráJ
(TV)

Tv (9ABd)
KráJ
(TV)

Hv
(8.A)

Vo
BrM
(8.B)

   

Pč (9ABc)
Ce
(7.A)

VV (9ABc)
Zm
(7.A)

 
Ú
t

 

Ch
Ka
(F-Ch)

Čj
(9.B)

D
(6.A)

Nj
(8.B)


Bo
(9.B)

 

Pč (9ABd)
Ka
(8.B)

VV (9ABd)
Zm
(8.B)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

 
S
t

 

Nj
(PU)

M
(8.A)

Aj
BrM
(PU)

Čj
(7.A)

Z
KráJ
(6.B)

F
No
(F-Ch)

   

 
Č
t

 

Čj
(9.B)

M
(6.B)

Aj
BrM
(7.B)

M
(8.B)

Ch
Ka
(F-Ch)

 

Vz
Bo
(9.B)

F
No
(F-Ch)

 
P
á

 

Čj
(7.B)

M
(8.B)

Z
KráJ
(6.B)

Nj
(8.A)


Bo
(9.B)

D
(6.A)

   

 

(základní varianta)

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice  9.B  (Zmeškalová Martina)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

 
P
o

 

Aj
Zm
(7.B)

Čj
Ši
(6.A)

Tv (9ABd)
KráJ
(TV)

Tv (9ABd)
KráJ
(TV)

D
(6.A)

Nj
(7.B)

   

Pč (9ABc)
Ce
(7.A)

VV (9ABc)
Zm
(7.A)

 
Ú
t

 

Nj
(9.B)

Aj
Zm
(7.B)

F
No
(F-Ch)

M
Krá
(9.B)

Čj
Ši
(6.A)

 

Pč (9ABd)
Ka
(8.B)

VV (9ABd)
Zm
(8.B)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

Tv (8ABc)
Ce
(TV)

 
S
t

 

Ch
Ka
(F-Ch)

Čj
Ši
(8.B)

M
Krá
(8.B)

Z
KráJ
(6.B)


Bo
(9.B)

Vo
BrM
(9.B)

   

 
Č
t

 

M
Krá
(8.A)

Nj
(8.A)

Čj
Ši
(9.B)

D
(6.A)

M
Krá
(9.B)

 

F
No
(F-Ch)

Vz
Bo
(9.B)

 
P
á

 

Z
KráJ
(6.A)

Ch
Ka
(F-Ch)


Bo
(F-Ch)

M
Krá
(6.B)

Aj
Zm
(7.B)

Hv
(8.A)

   

Zpracováno v systému Bakaláři