29.8.2018 - Zahájení školního roku 2018/19

vložil/a Irena Matušková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku pro všechny ročníky proběhne v pondělí 3. září 2018 v 7:45 hod. na školním pozemku základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově školy). Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd.

Po slavnostním zahájení proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny.

Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod.

Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály.

 

Úterý 4. září 2018 – žáci I. stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny), žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli.

Středa 5. září 2018 – výuka podle stálého rozvrhu hodin.

 

Žáci I. stupně, kteří budou využívat služby školní družiny (ŠD), ji mohou začít navštěvovat
od pondělí 3. 9. 2018. Do této doby je nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz od pondělí 3. 9. od 8:45 do 16:00 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od 11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod. Pro žáky I. stupně, kteří využijí družinu již v pondělí 3. 9. 2018, je nutné předem objednat oběd.

 

Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve školní jídelně k pravidelnému stravování,
a to denně od 10:00 do 15:00 hod. (vstup ze školního dvora). Pro žáky ZŠ je oběd zajištěn od úterý 4. 9. 2018 za předpokladu, že se ke školnímu stravování přihlásí nejpozději v pondělí 3. 9. 2018.

 

Provoz mateřské školy je zajištěn od pondělí 27. srpna 2018. Ve dnech 27. 8. až 31. 8. budou všechny děti včetně oddělení Motýlků v budově Úřadu městyse Ostrovačice, od pondělí 3. 9. budou Motýlci již ve své třídě v základní škole. Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod., v prostorách základní školy od 7:00 do 15:00 hodin. Protože se jedná o povinné předškolní vzdělávání, je nutné (aby nebyla narušena dopolední řízená pracovní činnost dětí) dodržovat jejich nástup do MŠ, který je stanoven denně nejpozději do 7:45 hod.

 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace v ulici Ríšova kolem základní školy žádáme rodiče, aby děti z mateřské školy (Motýlci) a žáky základní školy v prvním školním týdnu, tj. do pátku 7. září 2018, nevozili automobily, respektive do této ulice nezajížděli.

 V Ostrovačicích, 27. srpna 2018

                                                                                                   Mgr. Milada Zálešáková v.r. ředitelka školy