Základní a Mateřská škola Ostrovačice je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2017/2018 se vzdělává v základní škole 220 žáků, kteří se do školy sjíždějí z devíti obcí. Žáci jsou rozděleni do tří tříd, z toho společná druhá a čtvrtá a třetí a pátá, prvního stupně a osmi tříd druhého stupně. Mateřskou školu navštěvuje 55 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení. Dvě oddělení jsou umístěna na odloučeném pracovišti, oddělení předškolního vzdělávání funguje v budově základní školy.

Na základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola – hra na život. V rámci aktivit mimo vyučování mohou žáci 1. stupně docházet do školní družiny, žáci 2. stupně mohou navštěvovat kroužky organizované v rámci školního klubu.

Škola je zapojena do projektu EU – peníze školám. Seznam dosud vytvořených materiálů najdete v dokumentech.

Zapojujeme se od 1. 9. 2019 do dalšího projektu – více

Personální podpora ZŠ a MŠ Ostrovačice

Projekt je spolufinancován EU.

Informace o zpracování osobních údajů zde: GDPR