9.10.2019 - Dějepisná dílna číslo 1

vložil/a Renata Záhorská

Vymodeluj si z hlíny svou sošku Věstonické venuše. Tak se nazývala dějepisná dílna, na které se sešly 2. 10. 2019 zájemkyně ze sedmého a osmého ročníku.

Nejdříve jsme si povídaly o historii nálezu v Dolních Věstonicích: kdo venuši objevil, kdo ji asi před 29 tisíci lety vytvořil a proč, z jakého je materiálu a kde je tato unikátní soška dnes uschována. Pak jsme se daly do práce.

Modelování jsme si příjemně užily, ale shodly jsme se na tom, že od pravěkých umělců se máme co učit, i když některé výtvory byly velmi povedené.

Mgr. Zdeňka Müllerová