Družina

ŠD pracuje při ZŠ a MŠ Ostrovačice.
Od 1. září 2009 je umístěna v budově školy.
ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy.
Tvoří ji dvě oddělení, do kterých jsou děti rozděleny podle věku. Průměrná naplněnost je 18 dětí.

I. oddělení – 1. a 2. třída

II. oddělení – 3.-5. třída

Provozní doba ŠD: Po – Čt 11:20 – 16:00, Pá 11:20 – 15:30
Telefon: 602 507 721

V naší školní družině se snažíme vytvořit dětem příjemné prostředí, kde mají prostor se odreagovat, vyzkoušet si spoustu aktivit, her a hlavně pohodu s kamarády.

Je pro nás důležité, aby se děti v družině cítily dobře a bezpečně. Proto klademe velký důraz na vhodné chování v kolektivu, na ohleduplnost a sociální cítění. Snažíme se podpořit jejich zdravé sebevědomí a zároveň je naučit respektovat potřeby i nedostatky druhých.

Sami respektujeme fakt, že děti tráví celé dopoledne soustředěním se na výuku, a proto se jim snažíme ve školní družině nabídnout co nejširší škálu aktivit manuálních, výtvarných, hudebních, dramatických a pohybových.

Pohybu si nejvíce užíváme na školním hřišti, kde děti mají k dispozici mnoho herních prvků. Ověří si své motorické a silové dovednosti, postřeh při míčových hrách a uvolní se na čerstvém vzduchu.

V prostorách školní družiny se bavíme nejčastěji výtvarnou činností, jejíž výsledky pak s oblibou vystavujeme na našich nástěnkách, a také dramatickou výchovou, jejímž prostřednictvím si děti vyzkouší prožívání rolí.  Při hraní činností, postav a charakterů v sobě nacházejí nové výrazové projevy verbální i neverbální.

Snaha vést děti žít s ohledem na životní prostředí je velmi důležitá, zvlášť z pohledu života na vesnici v blízkosti lesů. Formou diskuzí a her děti učíme porozumět komplexním vztahům přírody živé a neživé, získávat přímé zkušenosti z přírody a nést následky za své chování.

Největší odměnou pro nás je, když se děti do družiny těší a někdy se jim ani nechce domů.