Fotogalerie školní rok 2018/2019

Školní rok 2019/20

Školní rok 2018/19

1. stupeň

Projektový den Podzimní les

Bílý den se sv. Martinem

Mikulášská nadílka

Zdravá pětka – 2. a 3. ročník

Vánoční pečení – 3. ročník

Včelí bzučení – výukový program

Vánoční výtvarné dílny

Výstava loutek na Špilberku

Jsme tým – 3. a 5. ročník

Divadelní představení – 1., 2. a 3. ročník

Mikroskopy – 2. ročník

Bruslení

Velikonoční výtvarná soutěž

Bioskop – Ovobio – 2. a 3. ročník

Jarní výtvarné dílny

Zápis do 1. ročníku

Škola v přírodě

Bubnování

ZOO Lešná

2. stupeň

Vaření – 6.AB dívky

Noc ve škole – adaptační pobyt –  6.AB

Matematika na školním pozemku – 8.AB dívky

Praha – zájezd 9.AB

Snídaně – 6.A

Kdoule

Dýně

Barokní kostel – 8.AB

Mikuláš

Bezmasé pokrmy – 6.AB

Prosincová snídaně  – 6.A

Helenčina studánka – 6.B

Nácvik první pomoci

Lednová snídaně – 6.A

Předvánoční vycházka do Podkomorských lesů – 7.A

Nácvik první pomoci – 8.AB

Nácvik první pomoci – 7.AB

Lyžařský kurz

Ples

Vaření – 6.AB chlapci

Dukovany a Dalešice

Poděkování americkému učiteli angličtiny

Dubnová snídaně – 6.A

Orientační běh

Zahrada, která nás učí

Výlet 6.B

Chroustovské údolí

Výlet 7.AB

Helenčina zahrada

Landart

Rozloučení s deváťáky

Dějepisný kroužek

Špilberk

Co nám válka dala a vzala

Titanic

Hra na pravěk

Princezny a hrdinové

Praha

Sport

Okrskové finále malé kopané – starší žáci

Florbal – 6. a 7. ročník

Florbal – okrskové kolo

Akce celé školy

Taškaření – odpolední výtvarná dílna pro rodiče


Archiv předchozích ročníků

Fotogalerii ze školního roku 2017/2018 naleznete v archivu zde.

Fotogalerii ze školního roku 2016/2017 naleznete v archivu zde.

Fotogalerii ze školního roku 2015/2016 naleznete v archivu zde.

Fotogalerii ze školního roku 2014/2015 naleznete v archivu zde.

Fotogalerii ze školního roku 2013/2014 naleznete v archivu zde.

Fotogalerii ze školního roku 2012/2013 naleznete v archivu zde.