Adaptační pobyt ve škole (noc ve škole) + projektový den pro žáky 6. tříd

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili adaptačního programu, který se uskutečnil ve škole v Ostrovačicích. Aby žáci lépe poznali naši školu, své spolužáky i nové třídní učitele, „nocovali“ jsme ve škole. Celý večer byl naplněný spoustou zajímavých stmelujících aktivit, her a večer jsme společně rozdělali oheň, opékali špekáčky, hráli na kytaru a zpívali. Další den, 21. 9. 2018, měli žáci projektový den. Dvě vyučovací hodiny byly věnovány tématu šikany a jejích nástrahách a další dvě vyučovací hodiny strávili společně s paní psycholožkou, se kterou si sestavili pravidla třídy. Paní psycholožka se dále bude věnovat programům určených těmto třídám.

V Ostrovačicích 24. 9. 2018 Mgr. Gabriela Kadlecová, Mgr. Radovan Křivánek