Buněční detektivové

V pátek 21. 10. navštívili žáci 3. a 5. ročníku výukový program Buněční detektivové v Bioskopu MU Brno.

Seznámili se s pojmem buňka a se všemi jejími částmi. Vyrobili si dokonce vlastní model buňky živočišné nebo rostlinné.

Pod vedením odborných lektorek se dětem podařilo extrahovat zelené barvivo chlorofyl z listů rostlin. Dokázali si také vyrobit preparát z cibule, který vzápětí důkladně prostudovali pod mikroskopem.

Program se nám velmi líbil. Byl veden s vysokou odborností, ale zároveň byl přizpůsoben věku dětí, všechny informce byly podány zajímavou a názornou formou.