Dějepisný kroužek na Špilberku

Seznamovat se s naší historií lze nejlépe návštěvou muzeí a výstav. Ve středu 17. 10. jsme zavítali s kroužkem do Brna, abychom si prohlédli hrad Špilberk a jeho nechvalně proslulé kasematy.

Studené a tmavé barokní chodby byly postaveny původně pro vojáky, protože Špilberk sloužil jako vojenská pevnost, prosluly ale v 18. a 19 století jako věznice pro nejtěžší zločince. Vězněn tady byl například baron Trenk nebo loupežník Babinský. Prohlédli jsme si funkční mučidla, temné kobky pro doživotně vězněné zločince či cely s dřevěnými pryčnami pro běžné vězně. Na konci prohlídky nás průvodkyně upozornila na zrezivělou telefonní ústřednu, kterou nechali instalovat nacisté, neboť i za protektorátu sloužily kasematy jako věznice. Po prohlídce jsme si zakoupili suvenýry a prohlédli si nádhernou barokní lékárnu na velkém nádvoří.

Mgr. Zdeňka Müllerová