Deváťačky mezi předškoláky

Co už předškolní děti umí, jak jsou zručné a samostatné, jaký je denní režim v mateřské škole, o tom se mohly přesvědčit 25.4.2017 žákyně devátého ročníku v předmětu domácnost – péče o dítě. Dvouhodinovku strávily tentokrát netradičně ve třídě mateřské školy mezi předškoláky, které učí paní učitelka Ludmila Zmeškalová.

Paní učitelka připravila v rámci programu Technické školky práci s balzovým dřevem. Děti si před zhotovením vlastní dopravní značky z balzy hravou formou zopakovaly, co která dopravní značka znamená. Překvapily nás nejen svými znalostmi, za které by se nemuseli stydět ani starší žáci, ale pak i šikovností při kreslení. Dívky se rozdělily na skupinky a pomáhaly dětem s řezáním dřeva, lepením a dokončením výrobku. Nakonec si s dětmi s chutí zatancovaly.

Návštěva byla přínosem nejen pro žákyně, jež se o dětech předškolního věku nyní učí teoreticky v hodinách péče o dítě, ale i pro děti z mateřské školy, které o „velkých holkách“u nich ve třídě doma nadšeně vyprávěly.

Mgr. Zdeňka Müllerová