E.on truck – programy Efounci a Agenti

Ve středu 21. 9. se žáci I. stupně zúčastnili výukových programů organizovaných společností E.ON. Postupně se jednotlivé skupiny dětí rozdělených dle věku prostřídaly v pojízdné interaktivní učebně E.ON. trucku, ve které na ně čekal zajímavý program. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se stali členy výcvikového kurzu pro agenty, jejichž posláním je bojovat s Energožrouty, nebezpečnými stvořeními, která se s oblibou usazují v nehospodárných spotřebičích a mozcích plýtvajících osob. Budoucí agenti byli proškoleni v problematice energie, jejích zdrojů a možných způsobech její úspory. V druhé části programu děti plnily závěrečné zkoušky agentů mise Plus. Všechny záludné úkoly zahrnující sestavování elektrických obvodů, zachraňování města před energetickou zkázou, maskování se za energožrouta a vědomostní test všichni žáci nakonec zvládli a mohli se tedy radovat ze štědrých dárků, které E.ON. pro úspěšné agenty připravil. 1. a 2. ročník se stal mimozemšťany Efounky, kteří všechny informace vstřebávali zelenými tykadly. I oni byli odměněni efounskými taštičkami s výbavou.

Lenka Secká