Fotogalerie 2013-2014

Fotografie tříd 2013/14

1. stupeň

Bioskop – voda v pohybu (1.-3. ročník)

Martinský den

Bruslení

Koncert

Vánoční výtvarné dílny

Recitační soutěž

Ježíšek v 1. A

Bruslení – poslední lekce

Bioskop – voda v pohybu (4. a 5. ročník)

Zápis do 1. třídy

Plavání – 3. lekce

Jezírko: Mravencovo desatero (1. a 2. ročník)

Velikonoční výtvarné dílničky

Jezírko: Víme, po čem chodíme (3., 4. a 5. ročník)

My máme talent

Plavání – 10. lekce

Veselé zoubky 1. ročník

Pěvecký sbor v Červeném kostele

Pěvecký sbor – vítání občánků

Dopravní výchova – 4. ročník

Permonium – školní výlet

Branný den

Dopravní výchova – finále

Olympiáda Zbýšov – 3.-5. ročník

Kroužek anglického jazyka

Piknik

Sportovní den

Hlas – zpíváme si pro radost

Vyhlášení výsledků sportovního dne

Terénní přírodověda

 2. stupeň

Sportovní den

První den školy

Klima třídy 6.AB

Noc ve škole

DNA – 6.A v Bioskopu

Domácnost – vaření 6.AB

Hudební nástroje – VV v 8. třídě (dívky)

Halloween

Draví ptáci

Jaderná elektrárna Dukovany – 9.AB

Ptáci (laboratorní práce 7.AB)

Pokusy se statickou elektřinou – 6.AB

Sublimace kofeinu, plíce kuřáka – chcemie 9.AB

Výroba vánočních svícnů – 7.A

Moravský zemský archiv

Polonéza – 9.AB

Představení – divadelní žánry

Jíme zdravě – 7.A

Znečištění atmosféry lidskou činností 7.AB

Vaření 6.B chlapci

Spaní ve škole 6.AB

Můj pokus – přírodovědná praktika 6.A

Branný den

Les projektový den enviromentální výchovy 7.B

Přírodovědné praktikum 6.AB dívky

Vaření 6.AB chlapci

Plasty projekt 9.A

Lyžařský výcvikový kurz

Talentová olympiáda mikroregionu Kahan

Mexiko – projekt

Výlet – 7.B

Permonium – 6.AB

Dalešice – 7.A, 8.A

Práce žáků

Cyklovýlet – 7. a 8. ročník

Mateřská škola

Plavání

Edukační skupinky

Dějepisný kroužek

Tutanchamon

Rytiny z pravěku

Rytiny

Jáhlová kaše

Dívčí válka

Kostnice

Špilberk

Sport

Florbal na Zastávce – TV v 6. a 7. třídě (chlapci)

Silová soutěž

 Fotbal a basketbal starší žáci

Želešická růže

Vybíjená Tišnov

Atletický čtyřboj Tišnov

Florbal kroužek

Basketbal