Fotogalerie 2014-2015

Fotky tříd 

Školní akademie

Přípravy 1. stupeň

Přípravy 2. stupeň

Malá pohádka o veliké řepě 1. třída

Gumoví medvídci 2. a 4. třída

A big beet 3. a 5. třída

Banana coco baobab 1. stupeň

Dopoledne pro školu

Večer pro veřejnost

1. stupeň

Terénní přírodověda – podzim v lese

V hodinách – 1. třída

Bioskop – Buněční detektivové – 3., 4. a 5. třída

Bioskop – Věda v prostoru – 1. a 2. třída

Technická dílna – 2. a 4. třída

Technická dílna – 3. a 5. třída

EON Truck – AKU plus – 1. a 2. třída, MISE Plus – 3., 4. a 5. třída

Martinský den

Vystoupení pro důchodce – pěvecký sbor

Zdravá pětka – program o zdravé výživě

Vánoční město a výtvarné dílny Optys

Dopravní výchova s Městskou policíí Brno

Hudební nástroje

Vánoční výtvarné dílny ve škole

Ježíšek ve 2. a 4. třídě

Zpívání pod vánočním stromečkem

Svědkové dávné minulosti Země – 1. a 2. třída

Tělesná výchova – 1. a 2. třída

Zápis do 1. třídy

Plavání  3.  lekce

Jarní výtvarné dílny s Optysem

Dentální hygiena 

Dopravní výchova se SVČ Rosice

Ovoce do škol doprovodné opatření

Plavání 10. lekce

Sboreček soustředění ve škole

Jarní květiny prvouka 1. a 2. třída

Svědkové dávné minulosti Země 3.-5. třída

AG Foods – Den otevřených dveří 1. a 2. třída

Vrškování 1., 2. a 4. třída

Napsali o nás v časopisu Košíkováček

Terénní přírodověda jaro v lese

Atletický trojboj

Finále dopravní výchovy 4. a 5. ročník

Farma 1.-3. ročník

Piknik

Talent

2. stupeň

Sportovní den

Bioskop – 8.A

Bioskop – 6.B

Spaní ve škole – 6.AB

Želešická růže

Barevné dny

Tišnovská laťka

Špilberk (Velká válka) – 9.AB

Podivuhodná PH – 8.B

Fotbal, florbal

Mikuláš ve škole

Polonéza – ples v Říčanech

Fyzika – výukový program

Pokusy

SOŠ Charbulova – 9.AB

VIDA

Osvětim

Terénní cvičení 6.B

Vaření 7. A

Sportovní soutěže

Školní knihovna

Hudební soustředění

Badatelské aktivity 8.AB

Projektový den  Mexiko 7.AB

Výlet 6.B

Pálava, Mikulov 8.A

Veveří 7.A

Já čtu

Kahan má talent

Branný den

Rozloučení s deváťáky

Kroužky anglického jazyka

Happy Family 

Clothes

Happy English

Dějepisný kroužek

Praha

Kostel Ostrovačice

Zámek Rosice

Moravský zemský archiv

Kouzlo Vánoc

Korunovační klenoty

Velká válka

Mateřská škola

Edukační skupinky:

9. 10. 2014

24. 10. 2014

6. 11. 2014

20. 11. 2014

4. 12. 2014

11. 12. 2014

Vánoční besídka

15. 1. 2015

Technická školka

5. 3. 2015

14. 4. 2015

23. 4. 2015

Technické školky – region

7. 5. 2015

21. 5. 2015

Besídka

Družina

Práce dětí