Fotogalerie školní rok 2015/2016

Fotky tříd 2015-16

 1. stupeň

Podzimní les

Papírové tvoření – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Klima třídy – preventivní program PPP Brno pro 3. a 5. ročník

Bílý den

Objevení Ameriky – 1. a 2. ročník

Mikulášská na 1. stupni

Zdravá pětka – program o zdravém životním stylu

Vánoční sportovní klání napříč ročníky

Vánoční výtvarné dílničky

Recitační soutěž

Hrátky na sněhu

Dekorování textilu – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Pololetní sportovní hry

Zápis do 1. třídy

Dekorování textilu podruhé – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Velikonoční výtvarné dílničky

Ovocný den

Dopravní výchova – dopravní hřiště

Reedukační kroužek

Dopravní výchova – první pomoc

Praha

Branný den

Družina

Den rostlin

Technické muzeum

Hrátky s drátky – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Zlatá rybka – představení MŠ pro kamarády z 1. stupně

Den živočichů

ZOO Brno

Družina v červnu

Piknik

Finále dopravní výchovy v Rosicích

2. stupeň

Sportovní den

Vyhlášení vítězů sportovního dne

Coca Cola Cup – fotbalový turnaj

Želešická růže – přespolní běh

Rakousko 18.-22. 10. 2015

Pravěk – Antrophos – 6. třídy

Čert a Mikuláš v ZŠ a MŠ

MZA Brno – 6. třídy

Florbal – turnaj v Pohořelicích

Přírodovědná praktika – chemie

Fauna Moravy – 7. A, 7.B

Dukovany, Dalešice – exkurze na téma elektrická energie

Můj pokus

Advent v 6.A

Advent v 7.A

Advent v 9.A

Dějepis v kostele

Příprava zeleninových pokrmů – 7.A

Konverzace s rodilým mluvčím – angličtina

O kuřátku – angličtina 6.AB

Basketbal Tišnov

Halová kopaná Střelice

Lidice, Terezín

Pohár rozhlasu

Terénní cvičení – 6.B

Mexiko – projektový den

Valašsko – výlet 8.AB

Baldovec – výlet 9.AB

Beskydy – výlet 7.B

Výlet – 6.AB

Rozloučení s deváťáky

Pálava

Výroba domorodých masek – 7.AB

Turistický kroužek

Podkomorské lesy

Lesní Hluboké

Spálený mlýn

Vánoce v kroužku

Maršovské vodopády

Chroustovské údolí

Údolím Bobravy

Výří skály

Parní lokomotiva

Bílý potok

Dějepisný kroužek

Brněnské podzemí

Cukroví ze slaného těsta

Malování hlínou

Zlaté šperky a amulety

Výroba makety kostela

Letohrádek Mitrovských

Praha

Sboreček Zvoneček

Vystoupení pro důchodce

Příprava na vánoční vystoupení

Vánoční vystoupení

Soustředění

Vítání občánků Ostrovačic

Pěvecká soutěž

Festival Petrklíč

Mateřská škola

Edukační skupinky v 1. pololetí

Angličtina pro nejmenší