Jsme tým

Ve 3. a 5. třídě proběhl preventivní program Pedagogicko-psychologické poradny Brno, který měl analyzovat vztahy ve třídě a být prevencí patologických jevů. Vše probíhalo formou hry, dětem se tím pádem aktivity líbily. Všichni se dozvěděli něco nového o svých spolužácích a někdy dokonce i sami o sobě.

Oba ročníky spolupracují už druhý rok a velice nás potěšilo, že oproti loňskému roku se chování dětí k sobě navzájem velmi výrazně zlepšilo. 

Mgr. Irena Matušková