Lyžařský kurz – Karlov pod Pradědem – chata Marion

Kurzu se zúčastnilo 30 žáků ZŠ Ostrovačice, 27 ze 7. tříd a 3 žáci z 8. A

Výcvik a dohled vykonávali :

Mgr. Jiří Černý jako vedoucí kurzu a instruktor lyžování

Mgr. Soňa Božková jako dozor a instruktorka lyžování

Mgr. Iva Doleželová jako zdravotnice kurzu a dohled

Stravování proběhlo formou plné penze a pitný režim byl zajištěn po celý den čajem.

Účastníci kurzu se shromáždili 18. 2. v 6:00 – 6:10 před školou, kde proběhlo naložení zavazadel.   Odjeli jsme v 6:20 od školy a dorazili do Karlova v 10:30. Cesta proběhla bez problémů. V dopoledních hodinách jsme si uložili na chatu věci a v 11,00 se přesunuli na lyžařské svahy. Ubytovali jsme se v chatě Marion, v 16:30 po návratu z lyžování. Tato chata je celá k dispozici našemu lyžařskému kurzu. Pokoje byly rozděleny pedagogy s přihlédnutím na přání žáků. Děvčata i chlapci bydleli v oddělených pokojích.

První den výuky lyžování proběhl  v době 11:45–16:00 s polední pauzou na oběd 13: 00 – 13:45. Po rozdělení do družstev dle výkonnosti jsme se individuálně věnovali výcviku lyžování.

Další dny probíhal výcvik za teplého počasí v časech:

 Út    8:30 – 11:30 a 13:30 – 16:00

 St     8:30 – 11:30 a 13:30 – 16:00

 Čt     8:30 – 11:30 a 13:30 – 16:00

 Pá     vzhledem k deštivému počasí s mlhou jsme byli dopoledne na vycházce a plánovaný odjezd jsme přesunuli na 13,30. Nakládání zavazadel probíhalo 12:40-13:00.

Denní program kurzu:   6:45 – budíček, 7:00 – rozcvička, 7:20-7:50  – snídaně, 8:30-11:30 – výcvik,  12:00-12:30 – oběd, 12:30 – 13:10 – polední klid, 13:30 –16:00 – výcvik, 17:30-18:30 – večeře, 19:00-20:00 – hodnocení dne a společné hry, 20:00 – 22:30 – osobní volno,  22:30 – večerka a klid na pokojích. Naplánovaný denní program byl dodržován  vyjma  čtvrtku.

Každý den po večeři  proběhlo hodnocení  úklidu na pokojích a zhodnocení dne. Ve čtvrtek jsme navštívili pizzerii v restauraci Roháč. Akci zorganizovali učitelé kurzu. Akce měla u žáků úspěch.

Odjezd proběhl ve 13:30. Cesta zpět do Ostrovačic proběhla klidně, ke škole jsme dorazili v 17:00. Všechny žáky jsme předali rodičům do 17:00. Po odjezdu žáků byl kurz oficiálně ukončen.   

Kurzu se účastnila většina lyžujících na  různých úrovních. Začátečníků bylo 14. Žáci se naučili základy lyžování a bezpečného sjíždění sjezdových tratí, označených jako mírné a středně náročné. Pokročilí žáci se zdokonalovali v technice sjíždění náročných svahů, zvládli základy bezpečného sjíždění sjezdových tratí  všech obtížností.

Při lyžování jsme vždy zohledňovali bezpečnost, počasí, stav oblečení dětí a stav sjezdových tratí. Družstva lyžařů jsme si pravidelně s kolegyní střídali, aby měli žáci větší rozmanitost výuky. Zdravotnice kurzu se aktivně  zapojovala do programu kurzu a řešila drobné neduhy dětí (bolení v krku, škrábance, naražení  aj). První tři dny bylo teplé počasí a sníh na svazích byl v odpoledních hodinách mokrý a obtížně se na něm lyžovalo, ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne pršelo. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme v době deště nelyžovali a volný čas jsme vyplnili turistikou.

Závěrem mohu konstatovat, že za daných klimatických podmínek a při délce kurzu 5 dní jsme při výuce dosáhli maximálních výsledků. V porovnání s předešlými kurzy byli žáci méně zdatní  a pohybliví, což je bohužel nastupující trend.