Maršovské vodopády

V měsíci lednu se turistický kroužek vydal na túru dlouhou 12 km. Sraz všech účastníků byl na Javůrku, odtud jsme pokračovali na Hálův mlýn. Dále cesta vedla po modré turistické značce podél Bílého potoka až na Šmelcovnu. Ve sněhu jsme spatřili mnoho stop lesních zvířat, mimo jiné i veverky. Ta se nám zanedlouho ukázala, ale před skupinou dětí raději utekla do koruny stromu. Dalším živočichem byl mrtvý rejsek, někteří ho označili za myš, hraboše nebo tvrdili, že mrtvý není – hraje to jako vačice. Hodně jsme se nasmáli, nakonec Kryštof s Terkou poznali rejska. A co Maršovské vodopády? Našli jsme ze tří dva. Jeden byl úplně bez vody a druhým protékal malý pramínek. Náročný byl sestup k vodopádu, nahoru jsme se škrábali i po čtyřech. Zážitek z krásných ledopádů, které jsme viděli minulý rok, se nekonal. Ale máme jiné! Z údolí jsme vystoupali až k hájence, potom kolem svaté Anny do Domašova. Zasněženou krajinu děti přirovnávaly k Antarktidě, sněhové vlny k moři… Výlet se nám moc líbil.

Mgr. Gabriela Kadlecová