Osmáci na hodině dějepisu v kostele

Učivo o barokní kultuře zakončili osmáci 31.10. 2016 návštěvou kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích.  Přestože základy kostela byly položeny už v době románské, velká část kostela byla přistavěna v raném baroku a klasicismu, socha Jana Nepomuckého pochází z 18. století.

O historii kostela, exteriéru a interiéru žákům poutavě vyprávěl pan starosta ing. Tomáš Hájek. Žáci si během prohlídky mohli vystoupat na kůr, prohlédli  si křížovou cestu, žasli nad krásou oltáře a nástropních fresek v kapli sv. Barbory nebo nahlédli do presbytáře. Přesvědčili se, že umělé mramorování na dřevě je na první pohled od skutečného pravého mramoru k nerozeznání. Na závěr prohlídky pan starosta zavedl žáky do zákristie a ukázal jim kněžská roucha. Teď už je nepřekvapí, že například fialový ornát nosí kněz v době smutku, červený na Velikonoce a zelený běžně.

Jak pozorně poslouchali, o tom se mohli přesvědčit v následující vyučovací hodině, kdy ve skupinách vyplňovali pracovní list věnovaný barokní výzdobě kostela.

Mgr. Zdeňka Müllerová