Permonium

Žáci 1. stupně navštívili 1. června Permonium v Oslavanech. Rozhodli jsme se netrávit Den dětí ve školních lavicích, proto jsme vyrazili za odreagováním a dobrodružstvím do zábavního parku s příběhem ze života samotných permonů. Děti byly předem rozděleny do skupinek napříč ročníky, ve kterých absolvovaly interaktivní hru Magic Permon řízenou pomocí informačních technologií. Pro každou soutěžní skupinu byly nachystány úkoly vědomostní, dovednostní, fyzické i lehce adrenalinové s různou bodovou hodnotou. Úspěšnost skupinek ale závisela především na vzájemné spolupráci při hledání potřebných indicií a plnění jednotlivých úkolů. Každá skupinka disponovala třemi životy, které musela uhájit, aby zdárně dokončila hru a mohla se spustit do temné důlní věže, kde čekalo odhalení tajemného permona. Většina skupinek opravdu poctivě spolupracovala, takže adrenalinový zážitek v podobě sklouznutí do temnot věže čekal skoro na všechny. Děti se nechaly do příběhu hry neuvěřitelně vtáhnout a zaujatě se pohybovaly po areálu parku celé slunečné dopoledne. Velkou pochvalu si zaslouží starší žáci především z pátého ročníku, kteří se zodpovědně ujali nejmladších členů týmu, začlenili je mezi rovnocenné hráče a pomohli jim překonat případné obavy z jednotlivých atrakcí. Do školy jsme se vraceli příjemně unavení se spoustou zážitků a se zaslouženou drobnou odměnou.

Mgr. Lenka Secká