Pozorujeme parazity

Žáci druhé třídy strávili netradiční vyučovací hodinu v učebně fyziky a chemie. Začínali pohádkou – Jak měl Jonatán blechu. Žáci samostatně odvodili, kdo je parazit neboli cizopasník, uvedli různé příklady. Prohlédli si preparát tasemnice a škrkavky dětské, potom následovala práce s mikroskopy. K pozorování využili trvalé preparáty křídla komára, vši, blechy, článeku tasemnice. Dokázali, že i druháci umí pracovat s poměrně složitými přístroji.

Mgr. Gabriela Kadlecová