Přírodní laboratoř

Koncem května navštívila třída 6. B přírodní laboratoř Gymnázia Terezy Novákové v Brně. Zde naši žáci absolvovali dva výukové bloky zaměřené na biologii a fyziku. V biologické části se dozvěděli něco o kontinentálním driftu, poznávali bylinky. S největším ohlasem se setkal lov bezobratlých živočichů v jezírku. Žáci odchytili plovatku bahenní, berušku vodní, larvu jepice a komára, malé korýše buchanky a perloočky. Ve fyzikální části se dozvěděli, jak funguje kladkostroj, detektor kovů, princip vzniku elektrické energie. Celý program byl hrazen z projektu EU, dopravu žákům zaplatila ZŠ Ostrovačice.

Mgr. Gabriela Kadlecová