Projektový den Podzimní les

Ve středu 19. září byl pro žáky 1. stupně uspořádán projektový den tematicky zaměřený na biotop les v podzimním období. Absolvovali jsme procházku do nedalekého lesa. Už během cesty jsme mohli pozorovat typické podzimní rostliny a plody. Obdivovali jsme především obsypané hrušně a jabloně. Díky krásnému počasí se nám šlo příjemně až do lesa. Tam děti během celého dopoledne soutěžily ve skupinách napříč ročníky. V rámci jednotlivých aktivit poznávaly lesní živočichy, využívaly lesní přírodniny k modelování písmen abecedy, hledaly ingredience do pomyslné houbové polévky a také se pořádně proběhly. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je důležitá spolupráce a komunikace ve skupině. Bez problémů se mezi starší spolužáky začlenili i naši prvňáčči, za což si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Lenka Secká