Štola Stříbrnice

Koncem května se konala poslední výprava turistického kroužku. V sobotu ráno jsme se vydali z Domašova k hájovně na Javůrku. Pak jsme odbočili směrem k důlní štole Stříbrnice, tentokrát vyzbrojeni baterkami a někteří plni obav, jestli zvládnou výpravu do štoly. Stříbrnice je po celý rok pro veřejnost uzavřena, a to z důvodu ochrany netopýrů, jedná se o zimoviště deseti různých druhů netopýrů. Do štoly jsme se dostali díky panu ing. Hertlovi, který se spolu s ekologickým institutem Veronica stará o ochranu netopýrů v této lokalitě. Dozvěděli jsme se něco o historii těžby stříbra na Javůrku, o původu nástěnných kreseb v jeskyni a pramenu potoka Stříbrnice. Viděli jsme jeskynní pavouky, mloka skvrnitého a samozřejmě i netopýra. Pro žáky to byl neopakovatelný zážitek.

Mgr. Gabriela Kadlecová