Terénní výuka

V úterý 6. 6. si žáci 1., 3. a 5. ročníku zkusili výuku venku.  Čekala je trasa do Rosic a zpět po cyklostezce, měli jsme tedy tělocvik. Byla i přírodověda, poznávali jsme rostliny a seznámili se s živočichy. Nechyběla výtvarná výchova, vše potřebné dodala sama příroda. Vymýšlení příběhů k sestaveným obrázkům byl samozřejmě český jazyk a matematiku jsme pocvičili při sestavování pořadí.

Kromě toho děti velmi úspěšně pocvičily i spolupráci v týmech, komunikaci, obhajování svých názorů, ohleduplnost k přírodě i k sobě navzájem, chování se na silnici, sebehodnocení a respektování daných kritérií a pravidel.

Vrátili jsme se příjemně unavení, ale spokojení.

Mgr. Irena Matušková