Vánoční výtvarné dílny

Jako každý rok, i letos byly uspořádány vánoční výtvarné dílny. Děti byly rozděleny do skupin napříč ročníky, aby si vyzkoušely spolupráci i s jinými kamarády než obvykle.

V dílně p. uč. Rampulové se žáci naučili balit dárky. Tato činnost spočívala v obalování krabice vánočním balicím papírem. Takto obalenou krabici děti ještě dozdobily barevnou stužkou, ze které uvázaly mašli, nakroutily ji pomocí nůžek a zabalený dárek byl hotov.

V  dílně p. uč. Secké si děti vytvořily dva papírové svícny ve tvaru hvězdy se skládaným kalíškem. Úkol se sice jevil zdánlivě jednoduše, ale i během netradičně pojaté výuky stála za úspěchem pozornost, pečlivost a důsledné respektování návodu. Mladší žáci rozhodně nebyli znevýhodněni. Z povedených svícínků se radovali především ti, kteří dokázali dbát pokynů, pracovat se zaujetím a samostatně projevit vlastní kreativitu.

Dílna p. uč. Matuškové byla zaměřena na výrobu andělů. Mladší ročníky měly materiál ve formě polotovarů, od starších dětí už se očekávalo samostatné obkreslení a vystřižení šablonky. I zde se ukázalo, že nezáleží ani tak na věku, jako spíš na pozorném sledování postupu, vlastní pečlivosti a schopnosti v případě potřeby navzájem spolupracovat.

S větším či menším úpěchem se nakonec všem dílo podařilo a domů odcházeli s náručí výrobků.