Velikonoční keramická dílna

Na pátek 31. 3. pozvaly třídní učitelky paní Žilkovou z Říčan.

Děti měly možnost vyzkoušet si modelování s keramickou hlínou. Vzhledem k předvelikonočnímu času času se většinou tvořily jarní dekorace. Poprvé také bylo vyzkoušeno dekorování sklem.

Neobvyklá činnost děti zaujala a práce jim šla pěkně od ruky.

Mgr. Irena Matušková