Velikonoční výtvarná soutěž

Ve středu 3. 4. proběhla na 1. stupni v rámci výtvarné výchovy jarní výtvarná soutěž.

Děti měly možnost si předem promyslet, naplánovat a připravit své dílo. Pracovaly samostatně nebo ve dvojicích podle své volby. Někteří si práci plánovali velmi pečlivě a nachystali si spoustu materiálu. Jejich nasazení bylo odměněno diplomy. Hodnotili nejen učitelé, ale i spolužáci z 1. třídy.

Výstava na našich chodbách upoutala i většinu rodičů, kteří přišli na hovorové hodiny.

Mgr. Lenka Secká, Mgr. Irena Matušková