Zahrada, která nás učí

Základní škola Ostrovačice je již druhým rokem zapojena do projektu Mistři kolegiální podpory. V rámci tohoto projektu proběhly na školním pozemku dvě otevřené hodiny. Žáci 6. ročníku pracovali rozděleni do skupin.  Na šesti různých stanovištích (označených piktogramy) poznávali svět matematiky, procvičovali fyzikální veličiny, pozorovali organismy žijící na školní zahradě. Řešení a odpovědi zapisovali do pracovních listů. Na posledním stanovišti žáci dostali pro kontrolu kartu se správným řešením všech úkolů. Děti spontánně říkaly, že se jim venku líp soustředí a přemýšlí.

Otevřenou akci sledovali i naši hosté – Mgr. Hana Pivečková – metodická konzultantka Lipka Brno, Mgr. Jana Frödová – projektová manažerka Lipka, Mgr. Jitka Pešková – ZŠ Slovanské náměstí Brno, Mgr. Milada Zálešáková – ředitelka, Ing. Tomáš Hájek -starosta Ostrovačic. Akci natáčela regionální televize.

Mgr. Gabriela Kadlecová