3.4.2019 - GDPR

vložil/a Irena Matušková

Dne 12. 3. 2019 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

  1. Jakým způsobem zajišťuje Povinný subjekt výkon pověřence pro ochranu osobních údajů? (pomocí zaměstnance nebo externího subjektu?) Pokud pomocí externího poskytovatele, kdo konkrétně je tímto poskytovatelem?
  2. Jaký je způsob a výše odměňování za poskytování služeb pověřence?
  3. Kolik finančních prostředků obdržel pověřenec v souvislosti s výkonem své funkce od Povinného subjektu, a to ode dne účinnosti GDPR, tj. od 25. 5. 2018, do data přijetí této žádosti?

Na tuto žádost bylo odpovězeno dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 20. 3. 2019

Mgr. Milada Zálešáková