Mateřská škola

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 Při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s následujícím registračním číslem (v souladu s kritérii přijímání dětí do mateřské školy v Ostrovačicích):

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ lze vyzvednout denně  v době od 8:00 do 14:00 v kanceláři v budově ZŠ Ostrovačice do 8.6.2019. Jiný termín si dohodněte telefonicky na čísle 546 427 328.

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 bude 26 .6. 2019 v 16 hod. v budově MŠ. Prosíme o účast!

V Ostrovačicích, 30.5.2019                                        Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka