Naše škola

Základní a Mateřská škola Ostrovačice je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2019/2020 se vzdělává v základní škole 229 žáků, kteří se do školy sjíždějí z devíti obcí. Žáci jsou rozděleni do pěti tříd prvního stupně a osmi tříd druhého stupně (v každém ročníku A a B). Mateřskou školu navštěvuje 53 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení. Dvě oddělení jsou umístěna na odloučeném pracovišti, oddělení předškolního vzdělávání funguje v budově základní školy.

Na základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola – hra na život. V rámci aktivit mimo vyučování mohou žáci 1. stupně docházet do školní družiny, žáci 2. stupně mohou navštěvovat kroužky organizované v rámci školního klubu.

Škola je zapojena do projektu “Zelená škola”, jedná se o sběr starých elektrospotřebičů a baterií. Více

Starší výroční zprávy naleznete v sekci Základní škola – Dokumenty 

 Informace o zpracování osobních údajů zde: GDPR