Školní rok 2019/20

Počty žáků ve třídách

Prázdniny

Začátek školního roku – 2. 9. 2019

Podzimní – 29. 10. – 30. 10. 2019

Vánoční – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní – 31. 01. 2020

Jarní – 17. 2. – 23. 2. 2020

Velikonoční – 9. 4. 2020

Konec školního roku – 30. 6. 2020

Hovorové hodiny

Schůzky s rodiči, hovorové hodiny

Úvodní, seznamovací – 9. září 2018 I. i II. st. 16:00

1. čtvrtletí – 11. listopadu 2019 15:00 – 17:00

2. čtvrtletí – 13. ledna 2020 15:00 – 17:00

3. čtvrtletí – 6. dubna 2020 15:00 – 17:00

4. čtvrtletí – 8. června 2020 15:00 – 17:00

Termíny pedagogických rad

1. čtvrtletí – 11. listopadu 2019 13:45

2. čtvrtletí – 23. ledna 2019 13:45

3. čtvrtletí – 6. dubna 2020 13:45

4. čtvrtletí – 22. června 2020 13:45

Poradenský den – schůzka se zástupci středních škol a učilišť

11. listopadu 2019 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Termíny schůzek školské rady

9. září 2019

 ?. listopadu 2019 16:30 hod.

8. června 2020 16:30 hod.

Zvonění

Budova se otvírá pro žáky v 7.25

V 7.40 musí být žák ve třídě.

Začátek vyučování: 7.45 

Délka vyučovací hodiny: 45 min.

Sled vyučovacích hodin:

1. hod.               7.45 – 8.30

2. hod.               8.40 – 9.25

3. hod.               9.40 – 10.25

4. hod.             10.35 – 11.20

5. hod.             11.30 – 12.15

6. hod.             12.25 – 13.10

úterý

7. hod.             13.05 – 13.50

8. hod.             13.55 – 14.40

čtvrtek

7. hodina         12.45 – 13.30

8. hodina         13.40 – 14.25

Rozvrhy tříd

Rozvrhy tříd

Kroužky a konzultace

Název   kdo zodpovídá, vede  místo, den konání  počet žáků  třída/y  poznámka 
           
Anglický jazyk  Mgr. Martina Zmeškalová  PU, čtvrtek 7.45 – 8.30  15     
Keramika  Jana Žilková  MŠ, ZŠ sudá středa 13.15-16.00       
           
Keramika  Jana Žilková  Technická učebna Po 13.15-14.15       
 Dějepisné dílny Mgr. Zdeňka Müllerová   podrobný popis níže      
           
Konzultace           
Konzultace 1. r.  Mgr. Dana Dvořáková  Kabinet Út 12.25 – 13.00      Po domluvě 
Konzultace 2. r.  Mgr. Yvona Drápalová  Kabinet Út 11.20 – 12.15      Po domluvě 
Konzultace 3. r.  Mgr. Jarmila Líčeníková  Kabinet Po 13.10 – 13.30      Po domluvě 
Konzultace 4. r.  Mgr. Iva Doleželová  Kabinet Po 13.10 – 13.30      Po domluvě jindy 
Konzultace 5. r.  Mgr. Jitka Hořáková  Třída 5. A Čt 12.30 – 13.30      Dle domluvy 
Konzultace VP   Mgr. Renata Záhorská  Kabinet VP St 12.30 – 13.00    Zákonní zástupci  Po domluvě i jindy 
Konzultační hodiny psychologa  Mgr. Lucia Šnajderová  Denně po předchozí domluvě (mail, tel)      Po dohodě 
Konzultace z Čj  Mgr. Milada Zálešáková  Dle domluvy Pá 13.30       
Konzultace z Čj  Mgr. Markéta Chuchmová  Kabinet Cj Po 13.10 – 13.40    6. – 9. roč.  Po domluvě i jindy 
           
Konzultace D, NjHv 

Školní metodik prevence 

Mgr. Radovan Křivánek  Čt 7:00 – 7:30 hod, kabinet (D)    1. a 2. stupeň  Po předchozí domluvě 
Konzultace M  Mgr. Michal Škvařil  Kabinet F    6. B  Po předchozí domluvě 
Konzultace M  Mgr. Renata Králíková  Kabinet M, Út  7.00-7.40 hod 

Kabinet M, Pá 7.00- 7.40 hod 

  8. B, 

9. A,B 

Po předchozí domluvě 
Konzultace M  Mgr. Renata Záhorská  Kabinet VP, Pondělí 6. vyuč. hodina    6. A  Po předchozí domluvě 
Konzultace M, Z  Mgr. Renata Záhorská  Kabinet VP, Pátek po 6. vyuč. hodině    7. B, Z i 7. A, 8. B  po předchozí domluvě 
Konzultace z Aj  Mgr. Martina Zmeškalová  Kabinet Cj, pátek po 6. vyučovací hodině    2. stupeň  po předchozí domluvě 
Konzultace chemie, přírodopis  Mgr. Kadlecová Gabriela  Kabinet     2. stupeň  středa 7.10 po předchozí domluvě 
Konzultace ze Z,   Mgr. Jiří Černý  Kabinet TV      Po předchozí domluvě 
Konzultace , Z, Vz  Mgr. Soňa Božková  Kabinet   2.st.  6.-9.roč.  Pondělí 7.25, nebo po předchozí domluvě 
Konzultace F, M  RNDr. Nováková Hana  Kabinet nebo učebna F a Ch  2. stupeň  M 7. A 

F 6. – 9.  

Po předchozí domluvě 
Konzultace z Čj  Mgr. Dana Šimerlová  Kabinet ZŘ    Čj 6., 9. roč.  Po předchozí domluvě 
Konzultace z M, Aj  PhDr. Jitka Králíková  Kabinet , středa v 7 h  2. stupeň    Po předchozí domluvě 
Konzultace z Čj a D  Mgr. Zdeňka Müllerová  Kabinet Čj      Po předchozí domluvě 
Konzultace z Aj  Bc. Michaela Brychtová  Kabinet Cj 

pondělí 13:10-13:40 

2. stupeň    Po předchozí domluvě 
Konzultace z Nj  Mgr. Jitka Hořáková  Třída 7. B    7. A, B  Po předchozí domluvě 
           

Pro zájemce o historii – Dějepisné dílny

Kdo má rád historii, případně chodil v minulých letech do dějepisného kroužku, může v tomto školním roce navštěvovat tzv. Dějepisné dílny. Probíhat budou nepravidelně, a to odpoledne ve všední den (pravděpodobně ve středu), nebo o víkendu.

Na své si přijdou ti, kteří rádi modelují, malují, poznávají dějiny netradiční formou, chodí na výstavy.

Budeme vyrábět z pálené hlíny sošky, repliky nástrojů, středověké šperky z papíru, vařit podle starých receptů, navštěvovat památky, a muzea v okolí, výstavy v Brně, Praze, Olomouci či Znojmě.

Vše o konání dílen najdete na nástěnce v přízemí, budova B (datum, čas, poplatek za materiál, cenu jízdenky a vstupenky na akci, pomůcky, které si donesete…), listinu zájemců. Konání dílen včas připomenu ve školním rozhlase.

                                                                                              Mgr. Zdeňka Müllerová