Zaměstnanci školy

Mateřská škola

 • Mgr. Doležalová Alena –  vedoucí učitelka mateřské školy
 • Vrzalová Marie –  učitelka
 • Antlová Svatava –  učitelka
 • Steinochova Kristýna –  učitelka
 • Zmeškalová Ludmila –  učitelka
 • Ing. Nováková Iveta – učitelka
 • Kvardová Jitka – pracovnice pro výdej stravy, uklizečka
 • Rolinková Simona – uklizečka

Učitelé

 • Mgr. Zálešáková Milada, ředitelka školy – milada.zalesakova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Šimerlová Dana, zástupce ředitelky – dana.simerlova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Šnajderová Lucia, školní psycholog, psycholog@zsostrovacice.cz, asistentka pedagoga v 7. B
 • Bc. Brychtová Michaela – michaela.brychtova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Božková Soňa, třídní 6. A – sona.bozkova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Černý Jiří, třídní 9. B – jiri.cerny@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Doleželová Iva, třídní 4. A – iva.dolezelova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Drápalová Yvona, třídní 2. A – yvona.drapalova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Dvořáková Dana, třídní 1. A – dana.dvorakova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Hořáková Jitka , třídní 5. A
 • Mgr. Chuchmová Markéta, třídní 9. A – marketa.brychtova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Kadlecová Gabriela, třídní 7. B – gabriela.kadlecova@zsostrovacice.cz
 • PhDr. Králíková Jitka – jitka.kralikova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Králíková Renata, třídní 8. B – renata.kralikova@zsostrovacice.cz
 • Kučerová Radka, vychovatelka školní družiny
 • Mgr. Radovan Křivánek, třídní 7. A, koordinátor ICT- radovan.krivanek@zsostrovacice.cz, metodik prevence
 • Mgr. Jarmila Líčeníková, třídní 3. A – jarmila.licenikova@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Müllerová Zdeňka, třídní 8. A –  zdenka.mullerova@zsostrovacice.cz
 • RNDr. Nováková Hana –  hana.novakova@zsostrovacice.cz
 • Ing. Nováková Iveta, vychovatelka školní družiny
 • Mgr. Michal Škvařil – michal.skvaril@zsostrovacice.cz
 • Ing. Toušková Hana – hana.touskova@zsostrovacice.cz, asistentka pedagoga v 6. A
 • Toušková Petra – asistentka pedagoga v 3. A a 6. A
 • Šebestová Marta- asistentka pedagoga v 6. B
 • Uhrová Elena, vychovatelka družiny, vedoucí školního klubu
 • Virginia Davies – rodilá mluvčí, výuka konverzace v Aj
 • Mgr. Záhorská Renata, výchovný poradce – renata.zahorska@zsostrovacice.cz
 • Mgr. Zmeškalová Martina, třídní 6. B – martina.zmeskalova@zsostrovacice.cz
 • Žilková asistentka pedagoga v 1. A

Jídelna

 • Kryštofová Jana, vedoucí jídelny
 • Beránková Jarmila
 • Kubešová Květoslava
 • Kolářová Marie

Správní zaměstnanci

 • Procházková Pavlína, ekonomka
 • Kryštofová Jana, školnice, spisová pracovnice
 • Kuklová Jana, uklízečka
 • Nešpůrková Hana, uklizečka
 • Ostřížková Renata  – uklizečka
 • Kryštof Milan, údržbář