21.6.2019 - Obědy v září 2019

vložil/a Irena Matušková

Provoz školní jídelny bude zajištěn od 3. 9. 2019 a je nutné dítě k odběru obědů přihlásit nejpozději do 23. 8. 2019 prostřednictvím chráněné databáze nebo emailem.

Pokud rodiče žáků 1. – 5. třídy, kteří chtějí, aby jejich dítě mělo nárok na oběd již v pondělí 2. 9. 2019, musí dítě přihlásit k odběru obědů nejpozději do 23. 8. 2019 na telefonním čísle 546 427 328 ( každou středu 9:oo – 12:oo hod.). Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.