9.12.2019 - Přerušení provozu mateřské školy

vložil/a Renata Záhorská

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 ods. 2 písmene i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

přerušuje

po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.

Provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 2. 1. 202