24.9.2019 - Schůzka rodičů dívek z 9. ročníku – polonéza

vložil/a Renata Záhorská

V pondělí 30. 9. 2019 v 16:00 se v budově základní školy uskuteční schůzka rodičů dívek (vítáni jsou i zák. zástupci chlapců) 9. A, B. Rodiče budou seznámeni s plánovaným nácvikem polonézy a zejména s možností zapůjčení šatů na předtančení. Setkání se zúčastní pí Rájová, majitelka salonu, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje. Budou nabídnuty možnosti, jaké šaty a v jakých cenových relacích mohou být dívkám poskytnuty. Součástí bude i jejich předvedení.