1. Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka, 9. A

  9.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V měsíci září navštívila 9. A expozici Svět nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně. Žáci absolvovali výukový program zaměřený na minerály a horniny, na vztah člověka k nerostným surovinám. Seznámili se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva. Dále si prohlédli drahé a ozdobné kameny používané ve špercích, ucelený mineralogický systém včetně vltavínů a meteoritů.

  Ve stejný den žáci navštívili i program k volbě povolání na ÚP Brno-venkov.

  Mgr. Gabriela Kadlecová a Mgr. Renata Záhorská

 2. Dějepisná dílna číslo 1

  vložil/a Renata Záhorská

  Vymodeluj si z hlíny svou sošku Věstonické venuše. Tak se nazývala dějepisná dílna, na které se sešly 2. 10. 2019 zájemkyně ze sedmého a osmého ročníku.

  Nejdříve jsme si povídaly o historii nálezu v Dolních Věstonicích: kdo venuši objevil, kdo ji asi před 29 tisíci lety vytvořil a proč, z jakého je materiálu a kde je tato unikátní soška dnes uschována. Pak jsme se daly do práce.

  Modelování jsme si příjemně užily, ale shodly jsme se na tom, že od pravěkých umělců se máme co učit, i když některé výtvory byly velmi povedené.

  Mgr. Zdeňka Müllerová

 3. Pro zájemce o historii – Dějepisné dílny

  7.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Kdo má rád historii, případně chodil v minulých letech do dějepisného kroužku, může v tomto školním roce navštěvovat tzv. Dějepisné dílny. Probíhat budou nepravidelně, a to odpoledne ve všední den (pravděpodobně ve středu), nebo o víkendu.

  Na své si přijdou ti, kteří rádi modelují, malují, poznávají dějiny netradiční formou, chodí na výstavy.

  Budeme vyrábět z pálené hlíny sošky, repliky nástrojů, středověké šperky z papíru, vařit podle starých receptů, navštěvovat památky, a muzea v okolí, výstavy v Brně, Praze, Olomouci či Znojmě.

  Vše o konání dílen najdete na nástěnce v přízemí, budova B (datum, čas, poplatek za materiál, cenu jízdenky a vstupenky na akci, pomůcky, které si donesete…), listinu zájemců. Konání dílen včas připomenu ve školním rozhlase.

                                                                                                Mgr. Zdeňka Müllerová

 4. Návštěva Úřadu práce v Brně – 9. B

  5.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V pondělí 14. 10. se uskuteční pro žáky 9. B návštěva Úřadu práce v Brně, Šujanovo nám.

  Sraz je v Brně na ulici Křenová na zastávce Vlhká (1. zastávka tramvaje č. 8 za hlavním vlakovým nádražím) v 8.15 hodin. Zde si je vyzvedne Mgr. Záhorská.

  Program k volbě povolání na Úřadu práce 8.30 – 11.00

  Žáci potřebují peníze na jízdenku do Brna a zpět podle místa bydliště.

  S sebou svačinu a pití na celé dopoledne. V rámci programu žáci získají informace o možnosti dalšího studia, získají podrobné informace o povoláních a o současném stavu na trhu práce.

  Jakoukoli změnu, týkající se účasti Vašeho dítěte na této akci, nám neprodleně sdělte na tel. č. 546 427 328.

  Akce končí kolem 12.00 na zastávce autobusů č. 401, 402 Dunajská v Brně.

  (Obědy budou odhlášené – nestihneme se vrátit v době výdeje obědů.)

 5. Návštěva Úřadu práce a Moravského zemského muzea v Brně – 9. A

  25.9.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V úterý 1. 10. se uskuteční pro žáky 9. A návštěva Úřadu práce a Moravského zemského muzea v Brně

  Sraz je v Brně na ulici Křenová na zastávce Vlhká (1. zastávka tramvaje č. 8 za hlavním vlakovým nádražím) v 8.15 hodin.

  Program k volbě povolání na Úřadu práce 8.30 – 11.00

  Exkurze s výkladem v Moravském zemském muzeu v Brně 11.30 – 12.30

  Expozice NEROSTY (cena 30,-)

  Žáci potřebují peníze na jízdenku do Brna a zpět podle místa bydliště.

  S sebou svačinu a pití na celé dopoledne.

  Jakoukoli změnu, týkající se účasti Vašeho dítěte na této akci, nám neprodleně sdělte na tel. č. 546 427 328.

  Akce končí ve 13.00 – 13.30 na zastávce autobusů č. 401, 402 Dunajská v Brně.

  (Obědy budou odhlášené – nestihneme se vrátit v době výdeje obědů.)

 6. Výsledky voleb do školské rady září 2019

  vložil/a Renata Záhorská

  Od 1. 10. 2019 budou ve školské radě pracovat nově zvolení členové:  

  Z řad pedagogů: 

  Mgr. Gabriela Kadlecová – bytem Domašov 

  Mgr. Soňa Božková – bytem Rosice 

  Mgr. Iva Doleželová – bytem Říčky  

   

  Z řad zákonných zástupců žáků: 

  Veronika Pulkrábková – bytem Ostrovačice

  Bc. Renata Hořáková – bytem Říčky 

  Magdalena Popelková – bytem Veverské Knínice 

 7. Schůzka rodičů dívek z 9. ročníku – polonéza

  24.9.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V pondělí 30. 9. 2019 v 16:00 se v budově základní školy uskuteční schůzka rodičů dívek (vítáni jsou i zák. zástupci chlapců) 9. A, B. Rodiče budou seznámeni s plánovaným nácvikem polonézy a zejména s možností zapůjčení šatů na předtančení. Setkání se zúčastní pí Rájová, majitelka salonu, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje. Budou nabídnuty možnosti, jaké šaty a v jakých cenových relacích mohou být dívkám poskytnuty. Součástí bude i jejich předvedení.

 8. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  27.8.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že

  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  pro všechny ročníky základní školy proběhne

  V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019 V 7:45 HOD v atriu Základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově školy).

  Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd.

  Po slavnostním zahájení proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny.

  Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod.

  Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály.

  Úterý 3. září 2019 – žáci I. stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny), žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli.

  Středa 4. září 2019 – výuka podle stálého rozvrhu hodin.

  Žáci I. stupně, kteří budou využívat služby ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD), ji mohou začít navštěvovat od pondělí 2. 9. 2019. Do této doby je nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz od pondělí 2. 9. od 8:45 do 16:00 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od 11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod. Pro žáky I. stupně, kteří využijí družinu již v pondělí 2. 9. 2019, je nutné předem objednat oběd.

  Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve školní jídelně k PRAVIDELNÉMU STRAVOVÁNÍ. Provoz školní jídelny bude zajištěn od 3. 9. 2019 pro žáky, kteří budou ke stravování přihlášení. Toto přihlášení je třeba provést nejpozději do 23. 8. 2019 prostřednictvím chráněné databáze nebo e-mailem. Pokud rodiče žáků 1. stupně (1. – 5. třída) chtějí, aby jejich dítě mělo nárok na oběd již v pondělí 2. 9. 2019, musí dítě přihlásit k odběru obědů nejpozději do 23. 8. 2019 na telefonním čísle 546 427 328. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY (pro děti zapsané k docházce ve školním roce 2018/2019) je zajištěn od pondělí 26. 8. 2019. Ve dnech 26. 8. – 30. 8. budou všechny děti včetně oddělení Motýlků na odloučeném pracovišti v budově Úřadu městyse Ostrovačice, od pondělí 2. 9. budou děti nově rozděleny do jednotlivých oddělení a Motýlci budou již ve své třídě v základní škole. Provoz oddělení MŠ umístěných na radnici je od 6:30 hod. do 16:30 hod., v prostorách základní školy od 7:00 do 15:00 hod. Protože se jedná o povinné předškolní vzdělávání, je nutné (aby nebyla narušena dopolední řízená pracovní činnost dětí) dodržovat jejich nástup do MŠ, který je stanoven denně nejpozději do 7:45 hod.

  Informační schůzka pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 se uskuteční ve středu 28. srpna v 16 hodin v prostorách základní školy.

 9. Schůzka rodičů dětí MŠ

  vložil/a Renata Záhorská

  Informační schůzka pro všechny rodiče dětí navštěvující MŠ ve školním roce 2019/2020 se uskuteční ve středu 28. 8. 2019 v 16 hodin v budově ZŠ.

 10. Pomůcky pro šk. rok 2019/20

  13.8.2019 vložil/a Irena Matušková

  Seznam sešitů i dalších pomůcek potřebných pro nadcházející šk. rok naleznete ZDE