1. Projekt personální podpora – ZŠ a MŠ Ostrovačice

  14.11.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností.

  Co je cílem projektu?

  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

  směřování.

  Vybrané aktivity:     Plakát_ ZŠ A MŠ Ostrovačice Číst dál…

 2. Středa 6. 11. 2019

  4.11.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Informujeme zákonné zástupce našich žáků a dětí, že Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice nebude v den vyhlášené stávky, tj. ve středu 6. 11. 2019 uzavřena. Zaměstnanci naší školy se rozhodli, že oprávněné požadavky pedagogů, se kterými se ztotožňují, podpoří jiným způsobem.

 3. Poradenský den v naší škole

  22.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Střední školy, které již přislíbily účast na poradenském dni:

  SZŠ a VOŠ Merhautova, Brno zatím ne
  SOŠ J. Tiraye, Velká Bíteš
  Hotelová škola, Bosonožská, Brno
  SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova, Brno
  ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno
  SŠ grafická, Šmahova, Brno
  SŠ zahradnická, Rajhrad
  SŠ stavebních řemesel, Brno – Bosonohy
  SŠ elektrotechnická a energetická, Sokolnice
  SŠ technická a ekonomická, Olomoucká, Brno
  SŠ Brno, Charbulova 
  SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov
  Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka
  SŠ strojírenská a elektrotechnická, Trnkova, Brno

  SPŠ Purkyňova, Brno

  SŠ a ZŠ, Tišnov

  SOŠ a VOŠ Sokolská, Brno

 4. Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka, 9. A

  9.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V měsíci září navštívila 9. A expozici Svět nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně. Žáci absolvovali výukový program zaměřený na minerály a horniny, na vztah člověka k nerostným surovinám. Seznámili se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva. Dále si prohlédli drahé a ozdobné kameny používané ve špercích, ucelený mineralogický systém včetně vltavínů a meteoritů.

  Ve stejný den žáci navštívili i program k volbě povolání na ÚP Brno-venkov.

  Mgr. Gabriela Kadlecová a Mgr. Renata Záhorská

 5. Dějepisná dílna číslo 1

  vložil/a Renata Záhorská

  Vymodeluj si z hlíny svou sošku Věstonické venuše. Tak se nazývala dějepisná dílna, na které se sešly 2. 10. 2019 zájemkyně ze sedmého a osmého ročníku.

  Nejdříve jsme si povídaly o historii nálezu v Dolních Věstonicích: kdo venuši objevil, kdo ji asi před 29 tisíci lety vytvořil a proč, z jakého je materiálu a kde je tato unikátní soška dnes uschována. Pak jsme se daly do práce.

  Modelování jsme si příjemně užily, ale shodly jsme se na tom, že od pravěkých umělců se máme co učit, i když některé výtvory byly velmi povedené.

  Mgr. Zdeňka Müllerová

 6. Pro zájemce o historii – Dějepisné dílny

  7.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Kdo má rád historii, případně chodil v minulých letech do dějepisného kroužku, může v tomto školním roce navštěvovat tzv. Dějepisné dílny. Probíhat budou nepravidelně, a to odpoledne ve všední den (pravděpodobně ve středu), nebo o víkendu.

  Na své si přijdou ti, kteří rádi modelují, malují, poznávají dějiny netradiční formou, chodí na výstavy.

  Budeme vyrábět z pálené hlíny sošky, repliky nástrojů, středověké šperky z papíru, vařit podle starých receptů, navštěvovat památky, a muzea v okolí, výstavy v Brně, Praze, Olomouci či Znojmě.

  Vše o konání dílen najdete na nástěnce v přízemí, budova B (datum, čas, poplatek za materiál, cenu jízdenky a vstupenky na akci, pomůcky, které si donesete…), listinu zájemců. Konání dílen včas připomenu ve školním rozhlase.

                                                                                                Mgr. Zdeňka Müllerová

 7. Návštěva Úřadu práce v Brně – 9. B

  5.10.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V pondělí 14. 10. se uskuteční pro žáky 9. B návštěva Úřadu práce v Brně, Šujanovo nám.

  Sraz je v Brně na ulici Křenová na zastávce Vlhká (1. zastávka tramvaje č. 8 za hlavním vlakovým nádražím) v 8.15 hodin. Zde si je vyzvedne Mgr. Záhorská.

  Program k volbě povolání na Úřadu práce 8.30 – 11.00

  Žáci potřebují peníze na jízdenku do Brna a zpět podle místa bydliště.

  S sebou svačinu a pití na celé dopoledne. V rámci programu žáci získají informace o možnosti dalšího studia, získají podrobné informace o povoláních a o současném stavu na trhu práce.

  Jakoukoli změnu, týkající se účasti Vašeho dítěte na této akci, nám neprodleně sdělte na tel. č. 546 427 328.

  Akce končí kolem 12.00 na zastávce autobusů č. 401, 402 Dunajská v Brně.

  (Obědy budou odhlášené – nestihneme se vrátit v době výdeje obědů.)

 8. Návštěva Úřadu práce a Moravského zemského muzea v Brně – 9. A

  25.9.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V úterý 1. 10. se uskuteční pro žáky 9. A návštěva Úřadu práce a Moravského zemského muzea v Brně

  Sraz je v Brně na ulici Křenová na zastávce Vlhká (1. zastávka tramvaje č. 8 za hlavním vlakovým nádražím) v 8.15 hodin.

  Program k volbě povolání na Úřadu práce 8.30 – 11.00

  Exkurze s výkladem v Moravském zemském muzeu v Brně 11.30 – 12.30

  Expozice NEROSTY (cena 30,-)

  Žáci potřebují peníze na jízdenku do Brna a zpět podle místa bydliště.

  S sebou svačinu a pití na celé dopoledne.

  Jakoukoli změnu, týkající se účasti Vašeho dítěte na této akci, nám neprodleně sdělte na tel. č. 546 427 328.

  Akce končí ve 13.00 – 13.30 na zastávce autobusů č. 401, 402 Dunajská v Brně.

  (Obědy budou odhlášené – nestihneme se vrátit v době výdeje obědů.)

 9. Výsledky voleb do školské rady září 2019

  vložil/a Renata Záhorská

  Od 1. 10. 2019 budou ve školské radě pracovat nově zvolení členové:  

  Z řad pedagogů: 

  Mgr. Gabriela Kadlecová – bytem Domašov 

  Mgr. Soňa Božková – bytem Rosice 

  Mgr. Iva Doleželová – bytem Říčky  

   

  Z řad zákonných zástupců žáků: 

  Veronika Pulkrábková – bytem Ostrovačice

  Bc. Renata Hořáková – bytem Říčky 

  Magdalena Popelková – bytem Veverské Knínice 

 10. Schůzka rodičů dívek z 9. ročníku – polonéza

  24.9.2019 vložil/a Renata Záhorská

  V pondělí 30. 9. 2019 v 16:00 se v budově základní školy uskuteční schůzka rodičů dívek (vítáni jsou i zák. zástupci chlapců) 9. A, B. Rodiče budou seznámeni s plánovaným nácvikem polonézy a zejména s možností zapůjčení šatů na předtančení. Setkání se zúčastní pí Rájová, majitelka salonu, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje. Budou nabídnuty možnosti, jaké šaty a v jakých cenových relacích mohou být dívkám poskytnuty. Součástí bude i jejich předvedení.