1. Vyhlášení ředitelského volna

  23.1.2020 vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 10. 2. 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů. Pro tyto žáky je uzavřen i provoz ŠJ.

  Ředitelka školy rovněž vyhlašuje na pondělí 29. 6. a na úterý 30. 6. 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem z provozně technických důvodů. Pro tyto žáky je uzavřen i provoz ŠJ.

  Provoz školní družiny je zajištěn během těchto dní od 7:00 hod. do 15:00 hod., je nutné se přihlásit jak do školní družiny, tak ke stravování.

  Provoz mateřské školy je zajištěn dle běžného rozpisu, bude změněna pouze třída k pobytu – odloučené pracoviště.

  Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka školy

 2. Družina – aktivity v prosinci 2019

  14.1.2020 vložil/a Renata Záhorská

  malování hrníčků

  hrátky s drátky

  pečení

 3. Podávání přihlášek na SŠ a zápisové lístky

  vložil/a Renata Záhorská

  Prezentace výchovné poradkyně z třídních schůzek 13. 1. se všemi termíny je uložena v záložce přijímací řízení.

  Zároveň zde najdete i vzor vyplněné přihlášky.

  Zápisové lístky si zákonní zástupci žáků 9. ročníku mohou vyzvedávat v pracovní době v kanceláři školy po předložení dokladu (OP). Vyzvedněte si je prosím nejpozději 15. března.

  Pro žáky z 5. nebo 7. ročníku je vytiskneme na začátku února dle zájmu.

 4. Přání

  17.12.2019 vložil/a Renata Záhorská

  přání

 5. Školní družina

  12.12.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Během měsíce října a listopadu jsme ve školní družině vyráběli domečky pro skřítky a zvířátka z dýní. Obyvatele domečků žáci vymodelovali z plastelíny. Prováděli jsme pokusy na téma „Který plyn vydechujeme? Proč se na naší planetě nehromadí?“ Žáci si připravili oxid uhličitý, zkoumali jeho vlastnosti a povídali si o skleníkovém efektu. Dále plánujeme výrobu akvária a přípravu pokrmů ve školní cvičné kuchyňce.

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 6. Fauna Moravy, Jak šlo řemeslo Brnem

  vložil/a Renata Záhorská

  V předvánočním čase navštívili žáci 7. ročníku expozici Fauna Moravy v Biskupském dvoře v Brně. Expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí – biotopu. Oživením expozice jsou tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Součástí prohlídky byl poutavý výklad zoologa pana Černého.

  Po té jsme se vydali na Špilberk, kde jsme navštívili výstavu Jak šlo řemeslo Brnem. Žáci rozpoznávali druhy řemesla, vysvětlili význam cechů a princip fungování manufaktur, to vše na konkrétních příkladech z dějin města Brna. Součástí výstavy byly i vánoční dílničky, kde si vyrobili přání, ozdobu na stromeček a brož z plstěné vlny.

  Mgr. Gabriela Kadlecová, Mgr. Martina Zmeškalová

 7. Vánoční dárky z keramiky

  vložil/a Renata Záhorská

  V hodině pracovních činností měly dívky sedmého ročníku možnost, vyzkoušet si práci s hlínou. Pod vedením paní Žilkové vznikaly vlastnoručně vyrobené vánoční dárky. Práce se jim dařila, možná i pod vaším stromečkem se objeví andělé, svícny, misky…

  Mgr. Gabriela Kadlecová

 8. Akce na I.stupni-týden před vánočními prázdninami

  9.12.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Pondělí 16. 12. 

  Divadelní představení Sněhová královna v divadle Bolka Polívky, sraz před školou v 7.05 hodin, odjezd od školy v 7.15, příjezd kolem 12.00.

  Vystoupení na nádvoří školy v 15.00 hodin, sraz vystupujících dětí ve 14.45 před školou.

  Čtvrtek 19. 12.

  Dílničky v rámci dopolední výuky.

  Pátek 20. 12.

  Zkrácená výuka na 3 vyučovací hodiny, oběd pro žáky zajištěn, ŠD v provozu.

 9. Přerušení provozu mateřské školy

  vložil/a Renata Záhorská

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace jako správní orgán příslušný podle §165 ods. 2 písmene i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

  přerušuje

  po projednání se zřizovatelem v souladu s ustanovením §3, odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, provoz mateřské školy v termínu od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.

  Provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 2. 1. 202

 10. Schůzka rodičů dětí z první třídy

  6.12.2019 vložil/a Renata Záhorská

  Rádi bychom pozvali rodiče dětí 1. A na informativní schůzku ve čtvrtek 12. 12. v 15.30 hodin.

  Budeme spolu hovořit na téma Společné vzdělávání v naší škole, vztahy mezi dětmi.

  Sejdeme se v 15.25 u hlavního vchodu, poté půjdeme společně do třídy 1. A.

  Srdečně zve třídní učitelka Mgr. Dana Dvořáková, výchovná poradkyně Mgr. Renata Záhorská a školní psycholožka Mgr. Lucia Šnajderová.